Er Fødevarestyrelsens kontrol uvildig?

Vi har alle muligheden for at anmelde en virksomhed til Fødevarestyrelsen, hvis vi har mistanke om at tingene ikke foregår helt efter bogen.

Det er der flere danskere der har gjort, når de har opdaget at restauranter snyder kunderne ved at påstå at de serverer svinekød, typisk skinke eller bacon, for kunderne. Fødevarestyrelsen møder efter anklage op den den anmeldte virksomhed, og undersøger det anmeldte forhold.

Men kan man så forvente at alt derefter er i bedste orden?

Nedenstående tager udgangspunkt i en anmeldelse af “The Burger” i Odense i 2016.

“Men da Christel Gall, medlem af byrådet i Odense Kommune for Dansk Folkeparti, i sommers besøgte restauranten med sin mand og parrets to børn, blev hun slemt skuffet over burgerens indhold.

Det var nemlig kalvebacon, og ikke svinebacon, der peppede smagen af oksekød og bolle op.

Abu Korkmaz fortæller til Lokalavisen Odense, at restauranten altid har brugt kalvebacon, og at det skyldes et hensyn til kvalitet og intet har med religion at gøre.

“Vores kød er almindeligt dansk kød fra danske grossister i god kvalitet. Vi har også halalkød på lager, men det bruger vi kun, når kunderne specifikt efterspørger det,” understreger han.
(Lokalavisen 25 januar 2017)

Ejeren Abu Korkmaz fortæller altså at han ikke serverer halalkød, medmindre kunderne beder om det. Den udtalelse kan godt forvirre lidt, når siden “Want it halal” oplyser at: ” Hos The Burger er alt mad, der bliver serveret, halal, og der sælges ikke alkohol.”, og når man samtidig i kontrolrapporten kan læse at der kun er kontrolleret halal oksekød, hvilket kunne tyde på  at der ikke et alternativ af ikke-halalkød til stede i restauranten. Fødevarestyrelsen har ikke reageret på ejerens udtalelser.

Vi har også halalkød på lager, men det bruger vi kun, når kunderne specifikt efterspørger det

smileyrapporten fra kontrolbesøget kan man læse “Kontrolleret uden anmærkninger: Sporbarhed på Halal oksekød og kalkun bacon.”
– Her undrer det også at Ejeren Abu Korkmaz fortæller at der serveres kalvebacon, men den bacon som Fødevarekontrollen kontrollerede var den noget billigere udgave som stammer fra kalkunkød. Det er dog kalvebacon fødevarestyrelsen kontrollerer ved det efterfølgende kontrolbesøg.

Man kan se at der har været et et kontrolbesøg efterfølgende, hvor “The Burger” bliver kontrolleret for om de har rettet menukortet til “Kalvebacon” (om der helt reelt skulle stå kalkunbacon, har jeg desværre ingen mulighed for at gennemskue). Her får The Burger en storsmilende smiley, og ros for at have rettet forholdet. Efterfølgende (to måneder senere) er der igen kontrolbesøg, efter at The Burger stadig reklamerer på deres webside med Clubsandwich m.m. med bacon. Anmeldelsen viser sig at være berettiget,som det fremgår af kontrolrapporten, og The Burger får en henstilling om at få det forhold rettet. Fødevarekontrollen betragter dog forholdet som bagatelagtigt, og giver derfor The Burger en storsmilende smiley.

Forsvandt halalkødet fra Hvidovre Hospital?

Havde det så en effekt, dengang i 2013, da hele Danmark var i oprør over at høre at Hvidovre hospital aktivt tilvalgte halalkød?

Vi taler jo ikke om et tilvalg, rettet mod det muslimske mindretal på hospitalet. Det der fik danskerne op i det røde felt var at Hvidovre Hospital, tilvalgte halalkød til alle patienter. Hospitalet indrømmede det helt åbent, men hospitalet havde tilsyneladende glemt at underrette en del patienter om dette. Man kunne stadig finde retter med svinekød, men alt oksekød og kylling var halal.

Balladen tvang hospitalet til at ændre praksis, og ikke indkøbe halalkød, så man må jo sige at danskernes harme og protester havde en effekt.

Men vil det så sige at hospitalet i dag ikke serverer halalkød?
Skriver man til hospitalet og spørger er svaret nej – men tjekker man hvilke firmaer man køber kød ved, må det korrekte svar være…. Måske!

Indkøbet bliver foretaget ved de virksomheder som handler med de store “måske halalslagterier” i Danmark, som skare, Danish Crown og Hadsund – “Nordic beef” alle sammen steder der ikke vil indrømme hvor stor en del af deres produktion er halal – De kan heller ikke fortælle hvordan forbrugerne kan finde ud af, om kødet er halal.

Så ja… kritikken sejrede, men morallen tabte igen!

Link til artikel fra billede øverst https://www.hvidovrehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder2013/Sider/Halal-debatten-er-naaet-til-Hvidovre.aspx

Link til artikel fra billede nederst https://www.dr.dk/nyheder/indland/antiislamister-i-protest-over-halalslagtet-koed

Halalpenge i Danmark. 6. Under statens beskyttelse.

”Ved en halalslagtning skal det være en troende muslim, som fører kniven. Muslimen, som skal være godkendt af en islamisk autoritet, beder en kort bøn i sit indre: I Guds navn, Gud er størst.”

Ovenstående er udtalt af Flemming Thune-Stephensen, – dyrlæge og chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer. Jeg har prøvet at få Fødevarestyrelsen til at forklare hvor der står, at en halalslagtning kun er en halalslagtning hvis personen der forestår slagtningen er godkendt af en islamisk organisation. Jeg kan finde et gammelt dokument hvori Fødevarestyrelsen bliver spurgt om netop dette af et slagteri, og her skriver Fødevarestyrelsen at det er nok at den person der foretager halalslagtningen er muslim.

På et tidspunkt har Fødevarestyrelsen skiftet holdning, og efterfølgende kræver fødevarestyrelsen at der er en islamisk organisation som certificerer kødet for at det er halal. De seneste år har Fødevarestyrelsen endda indrømmet at de er ligeglade med hvordan selve slagtningen er foregået, bare kødet er certificeret.- som I sagen om Danske And:

Fødevarestyrelsen er gået ind i sagen og har bedt firmaet om dokumentation for, at det har certifikaterne i orden. Er det ikke tilfældet, kan der være tale om vildledning af forbrugerne, siger kødkontrolchef Jens Dissing.

»Vi har sagt til Martin Daasbjerg (ejeren af Dansk And, red.), at hvis tilladelsen ikke er i orden, er det noget, som vi påtænker at sanktionere, altså give en bøde for. Så vi har sådan set løftet pegefingeren over for ham,« siger Jens Dissing, der tilføjer, at det var en af styrelsens kontroldyrlæger på stedet, der lagde mærke til poserne med halalmærket.

– Der er vel ikke tale om vildledning hvis ænderne er halalslagtet, men det er selvfølgelig kritisabelt hvis et firma bruger certifikatmærker på noget de ikke har certifikat på. Men det er altså ikke det samme som vildledning.

Det er altså ulovligt at sælge en halalslagtet and med halalmærker, hvis man ikke betaler halalafgifter – på trods af at den er halalslagtet. Men det er fuldt ud lovligt at sælge en halalslagtet and uden halalmærker, til godtroende danskere som derfor tror at den ikke er halalslagtet???

 

Jeg har spurgt Fødevarestyrelsen følgende:

Jeg har et spørgsmål vedrørende mærkningen ”Halalslagtet kød” I skriver i et tidligere brev at det er tilladt at bruge mærkningen ”Halalslagtet kød” uden at være registreret ved en halalorganisation,

I skriver samtidig at det er et krav at den person der foretager slagtningen, skal være ”en godkendt person til at foretage halal-slagtning” Senere i samme brev skriver I at ”den godkendte halalslagter….”

Jeg vil gerne høre om kriterierne for at blive en godkendt halalslagter.

 1. Skal han være sunni- eller shiamuslim?
 2. 2. Skal han være tilknyttet en bestemt moske?
 3. 3. Er det et krav at han er muslim? Jeg læser i Koranen at kødet er godkendt hvis det er slagtet af en muslim, eller en af ”Bogens folk” som jo omfatter Kristne og Jøder.
 4. 4. Findes der på uddannelsesstederne en deluddannelse, hvor man også lærer denne form for slagtning er derved får en godkendelse? Tak for Jeres tålmodighed med mig.

Fødevarestyrelsen svarer bl.a.:

Vi har ikke kendskab til, hvilke krav der er fra religiøs side til at blive godkendt som halalslagter, men fokuserer på slagtemetoden.

Med venlig hilsen

XXXXXXXX

Kunderådgiver l Kommunikation & Kunder

 

– Er det ikke underligt at Fødevarestyrelsen kræver at det skal være en godkendt slagter, men samme Fødevarestyrelse ved ikke hvilke kriterier der kræves for at slagteren kan kaldes godkendt?

Jeg har efterfølgende uddybet spørgsmålet yderligere, da det ikke helt hænger sammen med andre steder hvor Fødevarestyrelsen nævner at en halalslagtning skal være udført af en godkendt halalslagter. Det er denne formulering der undrer mig

Bemærk den linje der er fremhævet i svaret fra Fødevarestyrelsen. Lad os prøve at kigge på et tidligere svar fra samme kunderådgiver (Svaret er fra før den nye lov trådte i kraft i 2014):

Kære XXXXXX

Sålænge der er tale om religiøse slagtninger, der ikke kræver at dyret aflives uden forudgående bedøvelse, kan disse foretages uden at der fra myndigheds side skal foretages særlig godkendelse eller kontrol heraf. Altså eks. muslimsk slagteritus, der kan foretages med forudgående bedøvelse med de metoder, der er tilladt i henhold til dansk lovgivning (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2649).

Der er i regelsættet ikke krav om at disse slagtninger skal mærkes særskilt. Derfor såfremt virksomheden mærker med dette som en anprisning af varen, skal denne anprisning være dokumenterert. Det er altså anprisningen ved mærkningen, der kontrolleres og ikke selve slagtemetoden.. Der er således ikke tale om at FVST godkender halalmærket, men FVST kontrollerer anvendelsen af mærket som en anprisning af varen..

Der kræves ikke særskilt tilladelse til religiøse slagtninger,eks. halalslagtning, sålænge disse slagtninger foregår med forudgående for bedøvelse i henhold til de gældende regler. Derfor har FVST ikke oversigter over hvilke slagterier, der foretager en sådan religiøs slagtning. Oplysninger herom kan formentlig fås ved henvendelse til de respektive trossamfund.

Venlig hilsen

XXXXXXXX

Kunderådgivningen

.

Ved at Fødevarestyrelsen kræver at man, for at slagte halal, skal være godkendt halalslagter, fastholder de det certificeringskrav, og de certificeringsafgifter som halalmoskeen på Horsebakken nyder så godt af.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DF og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

 

 

https://www.etik.dk/rituel-slagtning/dyrl%C3%A6ge-s%C3%A5dan-halalslagter-man-en-ko

http://jyllands-posten.dk/livsstil/forbrug/ECE8329769/Andeslagteri-smykker-sig-med-l%C3%A5nte-halalfjer/

Hvad Dyrenes Beskyttelse glemte

At dyrenes beskyttelse har et mærke der hedder “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er velkendt. Men prøv at spørg dyrenes Beskyttelse hvorfor de kræver at det oksekød der er mærket med “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” ikke må være halalslagtet – Det er endnu ikke lykkes os at få et svar på det spørgsmål.

Stiv af skræk
Vil du have rolig ribbensteg og cool kylling? Eller en bleg kotelet, som er stiv af skræk? I dag får vi oftest det sidste, fordi vi slet ikke har valget. Mærkning af kødet i køledisken giver ingen information om, hvordan dyrene er slagtet. Det gælder, uanset om det er økologisk eller konventionelt produceret kød.

De fleste forbrugere ved efterhånden, at et skuldersår er resultatet af et indeklemt svineliv. Men de færreste ved, hvordan det liv slutter på et industrielt slagteri. Eller at en bleg, tør og stiv skinkeschnitzel blandt andet kan være resultatet af et stresset dyr, hvis sidste oplevelse i livet er rædsel. Det betyder nemlig, at adrenalin og binyrebarkhormoner pumper ud i kødet. ”Selv som fagperson er det overvældende. De ord, som skal til for at beskrive slagtningen, er meget barske, men det er jo realiteterne,” siger dyrlæge Søren Kent Pedersen, som har arbejdet på adskillige industrielle slagterier. I dag er han afdelingschef for DB Kontrol og projektleder i Dyrenes Beskyttelse. Han karakteriserer slagterierne som ’en meget speciel verden’. For os andre er slagterierne en vakuumpakket virkelighed, som vi ikke rigtig har lyst til at åbne, før den ligger pænt pakket og klar til stegepanden. For dyrene går vejen til slagteriet over indfangning, læsning, transport og så følger bedøvelse og aflivning.

Forbyd strømbad til fjerkræ
For fjerkræ i store besætninger foregår indfangning f.eks. med store maskindrevne koste, der fejer dem sammen i stalden til en transport på op til 12 timer i trange transportbure. Turen ender på slagteriet, hvor de levende bliver hængt op i benene og derefter kørt på hovedet gennem et strømførende vandbad, der skal bedøve dem, inden de hastigt passerer videre til halssnitning i de roterende knive, som udgør den egentlige aflivning. ”Det er meget problematisk. Opfejning og ophængning giver skader som f.eks. benbrud, vingeskader, dislokerede led og blødninger. Dertil kommer bedøvelsen, som er usikker på grund af fuglens varierende størrelse. De små fugle når ikke altid ned under vandspejlet, og så bliver de ikke ordentligt bedøvet inden knivene. Det forudsætter et meget årvågent slagteriopsyn og veterinærkontrol, hvis det skal fungere. Desuden kræver det meget at styre koncentrationen af salte, elektriske parametre som f.eks. strømstyrke, og tiden under vand. Hvis det ikke er i orden, så bliver dyrene ikke bedøvet ordentligt. Dyrenes Beskyttelse anbefaler derfor, at den bedøvelse forbydes,” siger Søren Kent Pedersen.
Dyrenes Beskyttelse anbefaler derfor, at den bedøvelse forbydes
Kvælende bedøvelse
For grisene er alene stempling med tatoveringshammer, drivning ud af stierne, læsning og transport i store flokke meget stressende. På de store slagterier bliver de derefter gruppevis bedøvet med kuldioxid. ”CO2 er særlig slem, fordi det er en såkaldt aversiv gas, som kroppen reagerer meget stærkt på i afværge, altså en meget voldsom kvælningsfølelse. Det giver meget kraftige reaktioner hos grisene, som prøver at flygte, og det skaber panik i CO2-elevatoren. Den videnskabelige europæiske fødevaremyndighed, European Food Safety Authority, har påpeget, at dyrenes reaktion er problematisk,” siger Søren Kent Pedersen.
Mærk den gode slagtning
For forbrugerne betyder hele forløbet, at dyrene er stressede og afslutningsvist dødsensangste. Det er både dårligt for dansk dyrevelfærd og for kødet på tallerkenen. Spørgsmålet er, om der overhovedet findes sådan noget som en god slagtning.
Det ideelle er en mærkning af kødet, som oplyser føde- og opdrætssted, transport, slagtested og bedøvelsesmetode. I Dyrenes Beskyttelse arbejder vi for den slags forbrugerinformation.

”Der findes ingen perfekt slagtning. Men hvis eksempelvis grise er i deres vante omgivelser med egne flokfæller, kendte mennesker og så meget hverdag som muligt, og bedøvelsen foregår stille og roligt med f.eks. en boltpistol, der virker øjeblikkeligt, så når de ikke at opdage noget, og så bliver de ikke stressede og bange, og så sætter det sig ikke i kødet,” siger Søren Kent Pedersen. Det handler altså om at opnå en øjeblikkelig bedøvelse i trygge omgivelser og derpå hurtig aflivning. Men hvordan skal forbrugerne så finde en kotelet uden kortisol og kyllingefilet, der er fulgt ordentligt til dørs?

”Det ideelle er en mærkning af kødet, som oplyser føde- og opdrætssted, transport, slagtested og bedøvelsesmetode. I Dyrenes Beskyttelse arbejder vi for den slags forbrugerinformation. Men det er ikke p.t. muligt at lave danske lovkrav om det, fordi mærkningen er harmoniseret af EU-regler. Dermed har forbrugere reelt ikke den viden, som skal til for at kunne vælge til og fra i forhold til dyrevelfærd i slagtning. Indtil videre er der kun den mulighed at se efter frivillige mærker. Det kan være ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’ som sikrer, at transporten er under otte timer, at dyrene ikke overnatter på slagteri, og at kødkvæg, får og lam er bedøvet med penetrerende boltpistol, eller at købe kød fra ’Velfærdsdelikatesser’ under Dyrenes Beskyttelse.”

Velfærdsdelikatesser er et registreret varemærke, som er kontrolleret af Dyrenes Beskyttelse. Mærket optimerer økologi og dyrevelfærd i alle faser af slagtedyrs liv og arbejder målrettet på at gøre det muligt, at alle slagtedyr under Velfærdsdelikatesser bliver bedøvet og aflivet i vante omgivelser på marken. Mærket er allerede i dag en garanti for kort transport, og for hurtig og effektiv bedøvelse enten hjemme eller på små slagtehuse. Ingen dyr bedøves med CO2 eller strømbad.

Bedøvelse og aflivning
Alle danske dyr skal pr. 17. februar 2014 bedøves, inden de aflives. Metoderne til bedøvelse og aflivning ved slagtning i Danmark er:
  • Svin: På de store slagterier benyttes CO2, som kvæler grisene. Dyrenes Beskyttelse finder metoden problematisk. På mindre slagtehuse bruges enten penetrerende boltpistol, som bedøver øjeblikkeligt, (der er en lille risiko på ca. 4 procent for fejlskydninger) eller elbedøver i form af en strømførende tang. Metoden kræver god hudkontakt, rene elektroder og hurtig aflivning, fordi bedøvelsen er kortvarig. Efter bedøvelse aflives dyrene i alle tilfælde ved halsstik og afblødning
  • Fjerkræ: På de store slagterier benyttes strømførende vandbad til bedøvelse og halssnit i roterende knive som aflivning. Strømbade kræver dygtigt personale til at regulere bl.a. strømstyrke og eksponeringstid samt til at sætte ind, hvis fuglene ikke er store nok til at få hovedet under vandet. Dyrenes Beskyttelse anbefaler at forbyde bedøvelsen.
  • Kvæg: Penetrerende boltpistol eller boltpistol med plade (til halalslagtning). Dyrene fikseres i skydebokse til bedøvelse. Der er en lille risiko på ca. 4 procent for fejlskydninger; og lidt større risiko ved halal. (Risiko for fejlskydning ved halalslagtning er dobbelt så stor, som med den penetrerende boltpistol. Desuden er den lovmæssige reaktion at skyde dyret med den penetrerende boltpistol. En handling som vi tvivler på bliver overholdt. Red) Efterfølgende stikkes og afblødes dyrene som aflivning.
 • Får/lam: Penetrerende boltpistol. Bedøvelse virker øjeblikkeligt. Der er en lille risiko på ca. 4 procent for fejlskydning. Efterfølgende bliver dyret stukket i halsen og afblødt, hvilket udgør den egentlige aflivning. Dyrenes Beskyttelse opfordrer til udvikling af bedøvelse med brug af gasblandinger indeholdende inaktive gasser (f.eks. argon, helium, nitrogen), som vil være at foretrække til såvel fjerkræ som svin.

Halalpenge i Danmark 5 – Danskerne bliver snydt til at købe halalkød.

Fødevarestyrelsen har i mange år kendt til at virksomheder snyder med kødet. Skinke og bacon bliver i stor stil udskifter med halalgodkendte produkter af kylling eller kalv, uden at kunderne bliver informeret derom. På denne måde øger man efterspørgsel på halalgodkendte varer, uden at det faktiske grundlag eksisterer. Efterspørgsel bør komme fra et forbrugerkrav og ikke fra hvad nogle virksomheder bruger uden kundernes ønske og/eller viden. Slagterierne vil omgående reagere på efterspørgslen, og f.eks. Danish Crown hvor en større og større del af deres kreaturer halalslagtes, finder dermed en undskyldning for at halalslagte endnu mere. At dette er baseret på et krav der ikke eksisterer, på et falsk grundlag, ved både Danish Crown og Fødevareorganisationer som Landbrug & Fødevarer i forvejen. Det er jo også derfor at disse fraråder deres kunder/medlemmer at mærke kødet der er halalslagtet. De indrømmer selv at ved at mærke det som halalslagtet, ved de at danskerne fravælger det – dermed er de med til at lave denne kunstige efterspørgsel på halalslagtede varer. En efterspørgsel som danskerne slet ikke kender til.

Efterspørgsel bør komme fra et forbrugerkrav og ikke fra hvad nogle virksomheder bruger uden kundernes ønske og/eller viden.

Din Pizza er halal.
På mange pizzeriaer er det mere reglen end undtagelsen at bacon og skinke er udskiftet med et halalgodkendt plagiat af kalkunkød, men selv da Fyens Stiftstidende i 2007 citerede en halalslagter for at sige ”- Jeg er meget sikker på, at stort set alle pizzeriaerne bruger halalslagtet kød. De fleste af stederne har tyrkiske, iranske eller kurdiske ejere, og de bruger kun den slags kød, fortæller Ali Abdalla, som selv har mange pizzariaer på kundelisten. ” fik det ikke Fødevarestyrelsen til at reagere. Hos Forbrugerrådet ville man ikke kommentere, om det er rimeligt, at pizzakøberne ikke får oplyst, hvordan kødet er slagtet.
– Da det er et spørgsmål om religion, er det ikke noget, vi vil tage stilling til, udtaler pressechef Bent Bøkman.
Fyens 01. maj 2007

Emnet er oppe at vende i 2010 igen, og her begynder Fødevarestyrelsen endelig at reagere:

Men mange af hans kolleger i pizza-branchen er ikke ligeså meddelsomme. I forbindelse med en stikprøvekontrol hos 80 restauranter, pizzeriaer og grillbarer på Sjælland og i Hovedstaden greb Fødevarestyrelser flere pizzeriaer i at vildlede kunderne.

– Der var nogle stykker i blandt, som ikke anviste rigtigt, og vi har tidligere konstateret, at det var et problem. Men nu får vi syn for sagn, når vi i den kommende tid tager ud og besøger alle restauranter, siger Fødevarechef Bjørn Wilander.
Eksrabladet 3. jun. 2010

Svinekød i Shawarma
Hvis et muslimsk firma laver det samme nummer… bare med omvendt fortegn, som ved Shawarmaskandalen i 2013, reageres der meget voldsomt i den muslimske verden. ”- Det er en kæmpe skandale, som kommer til at skabe et ramaskrig blandt muslimer i Danmark.- Vores religion forbyder os at spise svinekød. Derfor vil muslimer blive nervøse for at spise shawarma, for de kan ikke overholde deres religiøse forpligtelser, hvis der er svinekød i shawarmaen, lyder det fra talsmanden til politiken.dk.”
Ekstrabladet 25. mar. 2013

 

Svinekød i hakket lam
I 2009 opdagede Fødevarestyrelsen snyd med rester af svinekød i hakket lam. Problemet er tilsyneladende opstået ved manglende rengøring af kødhakkerne. Sanktionerne her var noget voldsommere end for de restauranter der bevidst skiftede kødet uden med en helt anden type kød, hvilket kan undre lidt.
Fødevareregion Øst netop foretaget en mindre stikprøvekontrol, som ligeledes dokumenter gris i lammekødet i de to afdelinger af Magasin, som har fået bøder på 10.000 kroner, samt i mindre omfang hos Slagteren på Kultorvet i København, som har fået en indskærpelse.
Ekstrabladet 20. okt. 2009

Og det fortsætter….
I 2012 laver hakket kød igen overskrifter.
Selv om forbrugerorganisationer, fødevareministre og fødevarekontrollen i årevis har skældt ud på slagtere, der bryder loven ved at blande billigt svinekød i okse- eller lammekødet, så fortsætter de med at snyde forbrugerne, skriver 24timer.
Mindst 20 danske slagterier og supermarkedsslagtere er trods gentagne kødskandaler de seneste år netop blevet afsløret i det, som fødevareekspert Orla Zinck betegner som ‘regulært kødfusk’.
Politiken 2. feb. 2012.

Praksis ændres.
Pga. problemerne med at der kan være rester af anden kødart i kødhakkerne, har flere slagtere valgt at stoppe med at hakke kødet selv. Det kan undre at man indfører så omfattende tiltag for at undgå iblanding af svinekød, som oftest lå på under 1%, når man ser gennem fingre med at mange restauranter kalder kalkunkød for svinekød, og serverer halalkød for kunder som ikke ønsker dette, og endda for kunder som har frabedt sig dette.

Jensens Bøfhus
Også Jensens Bøfhus er kendt for at snyde med oplysningen om kød. Igennem flere år gav Jensens Bøfhus garanti til deres kunder om at deres kød ikke er halalslagtet. Problemet var bare at de slet ikke havde undersøgt om det var sandt. Deres hakkebøffer er iblandet halalkød, og er således hverken halal, eller ej – Men derfor er det alligevel forkert at udstede garantier for at kødet ikke er halalslagtet – Medmindre man spørger Fødevarestyrelsen. Klagen blev afvist, og det fik ingen konsekvens at Jensens havde løjet for flere tusinde kunder. Jensens garanti for at kødet ikke var halalslagtet blev både brugt i medierne, og i oplysningslister for dem der ønsker at undgå halalkød.
Til Jensens forsvar skal dog nævnes at de nu er en af de få restauranter som er ærlige med deres kød.

McDonald’s
På McDonald’s svares der, hvis man spørger om kyllingen er halalslagtet, at det er den ikke. Dette er direkte usandt, da McDonald’s får deres kyllinger fra Danpo, hvor alt halalslagtes. Årsagen til at de ansatte siger denne usandhed er på instruks fra ledelsen fra McDonald’s DK. Argumentet fra ledelsen er, at det færdige produkt ikke er halal, da tilberedning ikke er halal….Men det er jo ikke det kunder spørger om, når de spørger om kyllingen er halalslagtet. Også dette er der blev klaget over til Fødevarestyrelsen, men også her er klagen blevet afvist, og det har ingen konsekvens for McDonald’s at lyve overfor kunderne. Begrundelsen fra Fødevarestyrelsen for at afvise klagen er, at hvis man klager, fortæller McDonald’s efterfølgende sandheden.

The Burger
I denne sag blev der klaget over at man skrev at burgere og sandwich var med bacon, men spurgte man personalet, var al maden i The burger halal. Man havde udskiftet svinekød med et andet produkt, og holdt dette hemmeligt for kunderne.
Denne sag skabte stor interesse efter en artikel i Den Korte avis, hvilket egentlig overraskede både Den Korte Avis og mig, som anmelder, da man nemt kunne finde lignende sager hver eneste uge, hvis man ville.
The Burger blev pålagt en kontrolafgift, og mistede deres elitesmiley. Restauranten fortsatte efterfølgende med at reklame med bacon på nettet, men det fik ingen konsekvens,

The Burger har åbenbart stadig en lemfældig omgang med sandheden. Ejeren, Abu Korkmaz fortæller til Lokalavisen Odense, at restauranten altid har brugt kalvebacon, og at det skyldes et hensyn til kvalitet og intet har med religion at gøre.

“Vores kød er almindeligt dansk kød fra danske grossister i god kvalitet. Vi har også halalkød på lager, men det bruger vi kun, når kunderne specifikt efterspørger det,” understreger han.
Lokalavisen 25. Januar 2017

Men ifølge fødevarestyrelsen er det den, noget billigere, kalkunbacon The Burger bruger, og ifølge de muslimske sider oplyser restauranten selv at alt er halal hos dem.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DF og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Halalpenge i Danmark 4- Regnskabernes hemmelighed

Indtægten fra halalafgifter til IKC er momsfri, skattefri og fritaget for regnskabspligt.
Altså er halalorganisationerne, som udskriver tusindvis af fakturaer i Danmark regnskabsmæssigt sidestillet med en spejderforening.

Tidligere har jeg skrevet om imamernes rolle i halalmoskeen, og om de paralleller til terror som bl.a. PET drager. I dette indlæg prøver jeg at kigge på de halalindtægter som moskeen har nærmest har monopol på.

Flere har undret sig over at indtægterne til IKC er så uigennemskuelige. Netop derfor stillede Lise Bech fra DF i 2016 følgende spørgsmål:
Besvarelse af spørgsmål 771 alm. del stillet af udvalget den 14. april 2016 efter ønske fra Lise Bech (DF)

Spørgsmål:

Kan ministeren oplyse om regnskaberne for Islamisk Kulturcenter er offentlig tilgængelige.

Svar:

Islamisk Kulturcenter er registreret som en frivillig forening i CVR-registeret.

Frivillige foreninger har, i henhold til årsregnskabsloven, ikke regnskabspligt.

Islamisk Kulturcenter har således ikke indberettet årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, og foreningens årsrapporter er således ikke offentlig tilgængelige

(Erhvervsminister Esben Lunde Larsen)

Hertil skal tilføjes at med godkendelse som trossamfund fritages moskeen også for ejendomsskat. “Nej tak til halalkød” har tidligere spurgt fødevarestyrelsen om muligheden for at få oplyst størrelsen på halalafgifterne der strømmer til IKC. Fødevarestyrelsen svarer:

Virksomhedernes omkostninger til halal-godkendelse og certifikater er fastsat efter aftale mellem de enkelte sektorer og de certifikatudstedende organisationer og betragtes som et internt virksomhedsanliggende på lige fod med de omkostninger, virksomhederne påføres for at opfylde øvrige kundekrav såvel som andre landes importkrav. På den baggrund ønsker virksomhederne af konkurrencehensyn ikke at offentliggøre en sådan prisaftale”
Konkluderer Fødevarestyrelsen i en mail i 2014

Ulogisk fritagelse

Ovenstående står lidt i kontrast til de kravCenter for Frivilligt Socialt Arbejde” stiller som regel for de foreninger der ønsker skattefritagelse.

Skattefritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning – dvs. at foreningen ikke må sælge en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges til hos en privat udbyder.

Hvordan kan det halalafgifternes størrelse i Danmark være hemmelige, når der som formålsbeskrivelse for at tillade en forening der er fritaget for årsregnskabspligt og moms står at denne forening ikke må gå i konkurrence mod virksomheder?

Imamen opretter firmaer med samme formål som IKC

På SKATs hjemmeside kan man læse: Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ikke som almennyttige.

Det kan så undre, at imamen som er leder af den moske i Danmark som inddriver halalafgifter, opretter selskaber med samme formål.

Khalil Jaffar har oprettet flere anpartsselskaber som tilsyneladende skulle udøve den samme gerning som det troscenter han leder. Han har blandt andet oprettet Halal Monitoring Food Counsel ApS med cvr. nr. 36692006. Selskabet ophørte sin aktivitet 2015-07-09, og eksisterede dermed kun i tre måneder og syvogtyve dage. Hvad formålet med denne korte eksistens kan jeg ikke svare på.

Firmaet var stiftet med følgende formål:
Selskabets formål er at drive opsyn, rådgivning og udøve kontrol af danske som udenlandske slagterier med håndtering af Halal slagtning af dyr samt enhver i denne forbindelse hermed stående virksomhed.

– Altså nøjagtigt de samme ting som halalmoskeen i dag modtager skatte- og momsfri betaling for.
Ovenstående firma blev i øvrigt oprettet umiddelbart efter at Imamen nedlagde et tilsvarende firma, hvor han også var ejer og administrerende direktør. Det firma hed Ubai Holding ApS (Cvr.nr, 36687916 ).

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DF og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Halalpenge i Danmark 3 – Den eneste rigtige imam.

I de sidste indlæg var jeg lidt inde på de imamer der tidligere har påvirket muslimerne fra Halalmoskeen på Horsebakken. Den nuværende (- 2017) imam Khalil Jaffar Mushib er en af Danmarks mest anerkendte imamer. Han er den eneste danske imam der er anerkendt som Imam af blandt andet Saudi Arabien, og den arabiske liga, og han betegnes ofte som ”Danmarks eneste rigtige imam”

Khalil Jaffar Mushib kom til Danmark i 2001. Jaffar er ikke flygtning, som størstedelen af hans irakiske landsmænd i Danmark. Han er kommet til Danmark med det formål at arbejde som imam.

Jaffar er kommet med kontroversielle udtalelser om hans landsmænds fremtid i Danmark:

»Hvis jeg var medlem af den danske regering, ville jeg ikke give irakerne en chance for at opholde sig længere i Danmark. Irakerne kom til Danmark som flygtninge, fordi de led under det tidligere styre i Irak. Men nu er alt anderledes. Det gamle styre er faldet og når situationen er afklaret er der ingen grund til at blive i Danmark. Vi skal sige tak til det danske folk og til regeringen, fordi de har hjulpet og vist irakerne gæstfrihed. De skal sige tak for alting og tage hjem til deres familer i Irak,« siger imamen.

Imamen er også kommet med udtalelser der viser at han respekterer Danmark, og de danske love:

»Som muslimer skal vi respektere det danske samfund – være ærlige, ikke forråde og snyde. De fire ting er vigtige for muslimer. Du skal ikke gøre noget, der er dårligt for det danske samfund.«

Han har tidligere i BT udtalt:

»Jeg holder af danskerne, og enkelte muslimer skal ikke ødelægge det forhold,« siger han

»Nu skal være slut med udtalelser, som at kvinder uden tørklæde selv er ude om voldtægt og gør samfundet beskidt i de danske medier«

Men mener han det nu også?

På Islamisk Kulturcenters hjemmeside iqraicc.dk, som Jaffar var ansvarlig for, kunne man følge den berygtede islamistiske imam Zakir Naik. Zakir Naik holder forelæsninger, som deles på Youtube. Man kan blandt andet høre ham forklare, at kristne kirker skal forbydes i muslimske lande. Jaffar nedlagde hjemmesiden da det kom frem i offentligheden at IKC’s egen webside arbejdede imod demokrati, ligestilling og religionsfrihed. IKC har tilsyneladende ikke oprettet en hjemmeside igen.

Khalil Jaffar Mushibs familie.

Man kunne jo formode at en moderne imam, med et respektfuldt forhold til det danske samfund, videregav den tolerante og respektfulde opfattelse af Danmark til hans børn. Men det er bestemt ikke tilfældet. Jaffar medbragte kone og fire børn da han kom til Danmark.

Suhaib Jaffars var Jaffars ældste søn. Han havde mange domme for alverdens kriminalitet bag sig, da han, og to konvertitter i 2015 blev likvideret i en lejlighed på Frederiksberg. Han var tilsyneladende en del af den kriminelle gruppering ”Holdet” som var i åben krig mod rockergrupperne. Suhaib Jaffar kom tidligere i medierne for udtalelser om at de mange ildspåsættelser der skete mod biler i 2015 var politiets skyld, da de var for hårdhændede mod unge indvandrere – en påstand som sætter en direkte parallel mellem de mange ildspåsættelser og indvandrermiljøet.

Han blev i 2013 idømt 8 års fængsel og en betinget udvisning, for at tæve en ung pædagogstuderende til døde på stisystemet i Vollsmose.

Lillebroderen Osama Jaffar har også en lang kriminel løbebane. Han blev i 2013 idømt 8 års fængsel og en betinget udvisning, for at tæve en ung pædagogstuderende til døde på stisystemet i Vollsmose. Årsagen til at udvisningen blev gjort betinget, var bl.a. at han påstod at han havde glemt sig modersmål, og derfor ikke kunne tale arabisk – en påstand mange stiller spørgsmålstegn ved, da han kom til Danmark som 6 årig, og hans fars primære sprog stadig er arabisk. Man kan da også se at mange af hans venner på hans facebookside skriver hilsner på arabisk til ham.

Relationer til terrormistænkte.

Ligesom terrorsagen fra 2005, som jeg har skrevet om tidligere, hvor man kunne drage paralleller mellem danske terrorsigtede og halalmoskeen på Horsebakken, kan TV2 i 2016, i terrorsagen hvor 9 unge mænd er sigtet for at lade sig hverve til Islamisk stat, berette at en 20-årig danske islamist, som er fængslet ”in absentia” ifølge flere kilder, har nære bånd til Khalil Jaffar Mushib.

Moskeerne bag sløret.

Mange husker den serie af udsendelser som TV2 filmede med skjult kamera i muslimske miljøer flere steder i Danmark. Udsendelsen afslørede danske muslimer som rådgav i stening, snyd med offentlige midler, afstrafning af ulydige kvinder og meget mere.
På trods af videobeviserne trådte Khalil Jaffar frem, og kaldte muslimer i Danmark til samråd. Et møde hvor pressen selvfølgelig ikke var velkommen. Han brugte således Halalmoskeen og dens navn i kampen for at retfærdiggøre de udtalelser og handlinger, som videooptagelser der chokerede Danmark viste. Imamerne tog IKKE afstand fra optagelserne, men prøvede i stedet at beskylde TV2 for at manipulere med udtalelserne. En beskyldning som TV2 efterfølgende har afvist på alle punkter.

Hvorfor stiller den danske regering ikke krav til en moske der står i en så central position som halalmoskeen på Horsebakken gør? En moske som står for inddragelse af halalindtægter burde fremstå lydefri, og der burde på ingen måde kunne drages paralleller med denne moske og terror.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for De LokalNationle og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Halalpenge i Danmark 2. – Forbindelse til terror?

I det tidligere indlæg var jeg været inde på de trusler moskeen på Horsebakken er kommet med, både mod andre mere moderate muslimer, men også mod de vantro, da Imam Farouk Sultan var leder af halalmoskeen. I dette indlæg vil jeg prøve at belyse en af de andre imamer der har præget både unge og voksne muslimer, i den moske i Danmark som har retten til at indkassere halalafgifter fra virksomheder som Danpo, Danish Crown, Arla og mange, mange flere.

»Det er en af risiciene ved at være imam. Man kan aldrig gardere sig mod, at en, der har deltaget i ens foredrag, får nogle skøre tanker senere hen«

Abu Ahmed.
Abu Ahmed underviste frem til foråret 2005 en studiegruppe på 50-60 unge i Taiba-moskeen, hvor han angiveligt forsvarede bl.a. Al-Qaedas terrorisme. Da de fire tiltalte i Glostrup-sagen blev anholdt i efteråret 2005 mistænkt for terrorisme, udtalte Abu Ahmed:»Det er en af risiciene ved at være imam. Man kan aldrig gardere sig mod, at en, der har deltaget i ens foredrag, får nogle skøre tanker senere hen. Men jeg tror ikke, at de her drenge vil gøre sådan noget. De er for unge til at kunne tænke i de baner.«
(Kilde Berlingske 6. januar 2007)

Han blev efterfølgende smidt ud af Taiba-moskeen, der var træt af balladen omkring ham. Ingen andre moskeer i København ville tilsyneladende ligge lokaler til hans undervisning.

Studiekredsen af unge muslimer fra halalmoskeen oprettede en hjemmeside – tawhid.dk, som åbent opfordrede til hellig krig og støttede terrorangreb.

Halalmoskeen inviterede den rabiate imam ind.
Moskeen på Horsebakken kontaktede Abu Ahmed og tilbød ham at han kunne prædike og undervise hos dem. Abu Ahmed begyndte at prædike i moskeen på Horsebakken. Han var på rekordtid blevet en stjerne blandt det, som Politiets Efterretningstjeneste, PET, dengang kaldte vækstlaget blandt danske jihadister. Hver torsdag holdt han koranlæsning og hver lørdag eftermiddag underviste han i koranfortolkning. Lørdag efter lørdag mødte 100 unge op for at høre hans tolkning af islam. Studiekredsen af unge muslimer fra halalmoskeen oprettede en hjemmeside – tawhid.dk, som åbent opfordrede til hellig krig og støttede terrorangreb.

Først da politiet/PET tog fat i ledelsen i moskeen på Horsebakken afbrød moskeen samarbejdet med den radikale imam.
(Kilde Jyllandsposten 19. december 2015)

Ahmed sættes i forbindelse med planlægning af terror.
Otte danske muslimer sidder fængslet i Danmark og Bosnien på mistanker om at planlægge terrorangreb. Alle har de fået undervisning af samme imam. Det skriver Politiken. Imamen har navnet Abu Ahmed, og han underviste indtil i sommer unge i Isla­misk Kulturcenter i København – en undervisning, centret har standset.” (Kilde TV2.dk 6. november 2005)

Abu Ahmed opfordrer unge til at drage i hellig krig.
Senere prædiker den rabiate muslim fra Quba-moskeen på Amager. Her opfordrer hans åbenlyst unge muslimer til at drage i hellig krig i det borgerkrigshærgede Syrien.
De politiske reaktioner er stærke, efter at Jyllands-Posten har beskrevet, hvordan imamen Abu Ahmed fra Quba-moskeen på Amager opfordrer unge muslimer til at drage i hellig krig i det borgerkrigshærgede Syrien.
(Kilde JV. 1. marts 2013)

Abu Ahmed fortsætter sit virke i Grimshøjmoskeen.
Egentlig har dette intet med halalafgifter eller moskeen på Horsebakken at gøre, men det siger en del om den imam der har undervist hundredvis af unge i en moske som modtager halalafgifter i Danmark.

Denne imam har prædiket fra halalmoskeen. En moske som modtager danske halalpenge. Moskeen har sikret ham en stor rækkevidde blandt muslimer. Er det acceptabelt at de penge danskere betaler til halalgodkendelser af dansk kød bliver forvaltet sådan? Dansk kød som ikke engang bliver mærket som halalslagtet, så danskerne kunne fravælge.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DLN og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Halalpenge i Danmark 1.

Halalpenge i Danmark.
– Halalmoskeen på Horsebakken
Skrevet af Byrådsmedlem Christel Gall

Indlægget her bliver lidt omfattende, og bliver derfor delt op i flere bidder. Indlægget er lavet i samarbejde med “Nej tak til halalkød” som har en imponerende mængde links og rapporter om emnet.

De næste uger prøver jeg at følge emnet om med indlæg om terrorstøtte, svindel med offentlige midler, Fødevarestyrelsens opbakning til halalafgifter, halalregnskabernes hemmeligheder m.m.

IKC på Horsebakken.

I Danmark er det primært Islamisk Kulturcenter (IKC) på Horsebakken, der inddriver penge for halalslagtning i Danmark og nabolandene. Moskeen er fritaget for at aflægge regnskab, og fritaget for at betale moms. IKC nægter at oplyse hvor stor indtjeningen på halalafgifter er, og dermed selvsagt også hvad organisationen bruger pengene på. Ved forespørgsel til Fødevareministeriet om størrelsen på halalafgifter i Danmark, svarer fødevarestyrelsen:

Virksomhedernes omkostninger til halal-godkendelse og certifikater er fastsat efter aftale mellem de enkelte sektorer og de certifikatudstedende organisationer og betragtes som et internt virksomhedsanliggende på lige fod med de omkostninger, virksomhederne påføres for at opfylde øvrige kundekrav såvel som andre landes importkrav. På den baggrund ønsker virksomhederne af konkurrencehensyn ikke at offentliggøre en sådan prisaftale”

På Danpos hjemmeside kan man læse: “Kulturcenteret (Islamisk Kulturcenter. Red.) driver kirke med almindelige kirkelige handlinger, deltager i danske og tværkulturelle arrangementer og fungerer som besøgscenter for skoler og lignende.”

– Mon du er enig i denne fremstilling, når du kommer gennem det efterfølgende.

Halalmoskeen på Horsebakken.

Moskeen på Horsebakken er oprettet med støtte fra den tidligere Libyske leder Gadaffi. Dette har aldrig været nogen hemmelighed, alligevel er der ingen der har stillet spørgsmålstegn ved årsagen til oprettelsen af moskeen. Det kan undre lidt, når man tænker på at det var Gaddafi der udtalte følgende: “ Islam vil overtage magten i Europa inden for få årtier. Vi har fået 50 millioner muslimer ind i Europa. Alle tegn påviser, at Allah vil give muslimerne i Europa sejr, måske endog uden sværd, geværer og nye erobringer. Vi forvandler Europa til et muslimsk kontinent inden for få årtier. Europa er i knibe. De bør acceptere, at blive et muslimsk land inden for en kort årrække, eller erklære muslimerne krig. Hvis Tyrkiet bliver optaget i EU, får Europa yderligere 50 millioner muslimer. Mohammed har besejret alle andre religioner. Hvis Jesus var i live da Mohammed blev sendt, ville han have fulgt profeten. Alle mennesker skal være muslimer.”

(Dette var Libyens leder Muamar Gadaffis skelsættende tale til hele mellemøsten på TV-kanalen AL-JAZEERA den 10 – 4 – 2006 – talen kan også findes på Youtube)

Libyens indflydelse på danske halalpenge

Libyen har haft den største indflydelse på islamisk kulturcenter. Siden begyndelsen af 1970erne, tegnede islamisk kulturcenter de danske muslimer på en relativ moderat måde. Kulturcenteret var på det nærmest muslimernes udstillingsvindue overfor det officielle Danmark.

I dag har kulturcenteret ikke mere eneret på halal-certifikater, og flere langt mere radikale grupper bl.a. Ahmed Abulaban, som leder af araberne og somalierne, samt Minhaj ul-Quran, blander sig i dag i kampen om halalpengene. Dette mere rabiate billede skyldes øget tilvandring af netop disse befolkningsgrupper. Gruppen Danish Halal, har endda slået sig sammen med jødiske interessegrupper for at få genindført slagtning uden bedøvelse i Danmark. Disse grupper er ikke medtaget i dette indlæg.

Halalmoskeen forsvarer henrettelsen af en uskyldig femårig dreng.

Lad os prøve at gå tilbage til 1999. Det var kun to år tidligere at IKC forbød halalslagtning med boltpistol og accepterede at bedøve kreaturer før slagtning med den noget mere usikre bedøvelse ”cash-knocker” og de kunne dermed fastholde deres position med monopol på halalindtægterne. Dengang var det Imam Farouk Sultan der var den ledende imam på Horsebakken.

En sag fra Pakistan optog vesten. I Pakistan havde man indført dødsstraf til dem der kritiserede Profeten. En femårig dreng, der skulle have skrevet blasfemiske fraser på en væg, var dømt til døden på trods af at den kristne femårige dreng slet ikke kunne skrive. Dette fik den Pakistansk/ danske nyhedsstation Lahore til at kritisere Pakistans lov. Under en fredagsprædiken på Horsebakken – halalmoskeen, tordnede imamen mod nyhedsstationen “ Bed om tilgivelse eller risikér at blive dræbt og brændt foran forsamlingen. Samtidig opfordrede imamen under bønnen sin menighed til at brænde og boykotte avisen, og for at lægge vægt bag sine ord lod imamen sine ophidsede tilhængere afbrænde eksemplarer af Lahore foran forsamlingen.

Det var som scener fra “fatwaen” mod den dødsdømte forfatter Salman Rushdie” To dage senere blev de samme dødstrusler udspredt i radioprogrammet, Aap ki Awaz, der sendte en båndoptagelse fra moskeen. Programmet hørte under urdu-redaktionen på Radio Storkøbenhavn, der ejes af LO.

(Kilde BT 5. juni 2000)

En dødsdom over barnet blev rost i radio Vesterbro og der blev opildnet til gennemførelse af blasfemidrab.

At danske fremtrædende muslimer havde lidt forskellige holdninger til ovenstående, forbavser nok ikke nogen. Trusler får kritikken til at forstumme. Truslerne fik selvfølgelig redaktøren der havde kritiseret dødsdommene til at gå i offentligheden og sige at det var ham der havde misforstået islam, og at han beklagede meget,

Digter blev truet til at kalde digtsamling tilbage.

Der var en tilsvarende sag med en ung muslimsk digter: En herboende pakistansk digter samlede en række anerkendte muslimske digte i en bog, krydret med egne og andre herboende poeters værker. Bogen blev indstillet til en pris i Pakistan, men imamen fra Horsebakken så sig gal på værket og truede digteren til at trække bogen tilbage og give en offentlig undskyldning.

(Kilde BT 5. juni 2000)

Guide for Taliban

Mest opsigtsvækkende er dog, at Farooq fungerede som guide, da viceudenrigsministeren for det brutale afghanske Taleban-styre, Moulvi Abdul Rahman Zahid, senere på året kom på besøg. Også her blev der fra prædikestolen affyret salver af dødstrusler og hån mod både danskere og de afghanere og pakistanere, der var flygtet fra undertrykkelse i hjemlandet.

»De lever som intellektuelle, nybarberede med slips og jakkesæt – de vil være vores mål. Vi vil skære halsen over på dem,« lød truslen fra den prominente gæst Moulvi Abdul Rahman Zahid.

Forinden havde Farooq budt ham velkommen med ordene: »Byd vores ærefulde gæst velkommen. Lyt godt efter og handl derefter. Skuf ikke vores gæst,« lød hans anbefaling til forsamlingen. Og gæsten overbragte ikke blot trusler mod folk, der var flygtet, men også mod det Danmark, han besøgte: »Dette er et land af ikke-troende, og de forsvarer altid andre ikke-troende i demokratiets og de såkaldte reformers navn. De afviser os fra Taleban, og de respekterer ikke vores menneskerettigheder. I virkeligheden modarbejder de vores anstrengelser for at indføre sharia (det islamiske lov-kodeks, red.) – vi vil ikke lade dem få succes,« sagde Moulvi Abdul Rahman Zahid.

I alt var han fem dage i Danmark, hvor han udover talen i moskeen spredte sit fjendtlige budskab over for eksil-afghanerne ved private møder og i små forsamlinger. På disse besøg blev han fulgt rundt og præsenteret af Sultan Farooq.
(Kilde BT onsdag den 5. aug. 2000 )

Ovenstående er det som danskere uvidende støtter op om ved at købe halalkød- kød som oftest ikke er mærket med halalmærker, så derfor har danskerne ingen mulighed for at undgå dette.

Udover kød, er virksomheder som producerer mælk, morgenmadsprodukter, medicin, sæbe, creme, enzymer…. – Ja, selv virksomheder der producerer vand på flaske er halalcertificeret. Og hvert enkelt produkt er pålagt halalafgift.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DLN og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.