Halalpenge i Danmark. 6. Under statens beskyttelse.

”Ved en halalslagtning skal det være en troende muslim, som fører kniven. Muslimen, som skal være godkendt af en islamisk autoritet, beder en kort bøn i sit indre: I Guds navn, Gud er størst.”

Ovenstående er udtalt af Flemming Thune-Stephensen, – dyrlæge og chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer. Jeg har prøvet at få Fødevarestyrelsen til at forklare hvor der står, at en halalslagtning kun er en halalslagtning hvis personen der forestår slagtningen er godkendt af en islamisk organisation. Jeg kan finde et gammelt dokument hvori Fødevarestyrelsen bliver spurgt om netop dette af et slagteri, og her skriver Fødevarestyrelsen at det er nok at den person der foretager halalslagtningen er muslim.

På et tidspunkt har Fødevarestyrelsen skiftet holdning, og efterfølgende kræver fødevarestyrelsen at der er en islamisk organisation som certificerer kødet for at det er halal. De seneste år har Fødevarestyrelsen endda indrømmet at de er ligeglade med hvordan selve slagtningen er foregået, bare kødet er certificeret.- som I sagen om Danske And:

Fødevarestyrelsen er gået ind i sagen og har bedt firmaet om dokumentation for, at det har certifikaterne i orden. Er det ikke tilfældet, kan der være tale om vildledning af forbrugerne, siger kødkontrolchef Jens Dissing.

»Vi har sagt til Martin Daasbjerg (ejeren af Dansk And, red.), at hvis tilladelsen ikke er i orden, er det noget, som vi påtænker at sanktionere, altså give en bøde for. Så vi har sådan set løftet pegefingeren over for ham,« siger Jens Dissing, der tilføjer, at det var en af styrelsens kontroldyrlæger på stedet, der lagde mærke til poserne med halalmærket.

– Der er vel ikke tale om vildledning hvis ænderne er halalslagtet, men det er selvfølgelig kritisabelt hvis et firma bruger certifikatmærker på noget de ikke har certifikat på. Men det er altså ikke det samme som vildledning.

Det er altså ulovligt at sælge en halalslagtet and med halalmærker, hvis man ikke betaler halalafgifter – på trods af at den er halalslagtet. Men det er fuldt ud lovligt at sælge en halalslagtet and uden halalmærker, til godtroende danskere som derfor tror at den ikke er halalslagtet???

 

Jeg har spurgt Fødevarestyrelsen følgende:

Jeg har et spørgsmål vedrørende mærkningen ”Halalslagtet kød” I skriver i et tidligere brev at det er tilladt at bruge mærkningen ”Halalslagtet kød” uden at være registreret ved en halalorganisation,

I skriver samtidig at det er et krav at den person der foretager slagtningen, skal være ”en godkendt person til at foretage halal-slagtning” Senere i samme brev skriver I at ”den godkendte halalslagter….”

Jeg vil gerne høre om kriterierne for at blive en godkendt halalslagter.

  1. Skal han være sunni- eller shiamuslim?
  2. 2. Skal han være tilknyttet en bestemt moske?
  3. 3. Er det et krav at han er muslim? Jeg læser i Koranen at kødet er godkendt hvis det er slagtet af en muslim, eller en af ”Bogens folk” som jo omfatter Kristne og Jøder.
  4. 4. Findes der på uddannelsesstederne en deluddannelse, hvor man også lærer denne form for slagtning er derved får en godkendelse? Tak for Jeres tålmodighed med mig.

Fødevarestyrelsen svarer bl.a.:

Vi har ikke kendskab til, hvilke krav der er fra religiøs side til at blive godkendt som halalslagter, men fokuserer på slagtemetoden.

Med venlig hilsen

XXXXXXXX

Kunderådgiver l Kommunikation & Kunder

 

– Er det ikke underligt at Fødevarestyrelsen kræver at det skal være en godkendt slagter, men samme Fødevarestyrelse ved ikke hvilke kriterier der kræves for at slagteren kan kaldes godkendt?

Jeg har efterfølgende uddybet spørgsmålet yderligere, da det ikke helt hænger sammen med andre steder hvor Fødevarestyrelsen nævner at en halalslagtning skal være udført af en godkendt halalslagter. Det er denne formulering der undrer mig

Bemærk den linje der er fremhævet i svaret fra Fødevarestyrelsen. Lad os prøve at kigge på et tidligere svar fra samme kunderådgiver (Svaret er fra før den nye lov trådte i kraft i 2014):

Kære XXXXXX

Sålænge der er tale om religiøse slagtninger, der ikke kræver at dyret aflives uden forudgående bedøvelse, kan disse foretages uden at der fra myndigheds side skal foretages særlig godkendelse eller kontrol heraf. Altså eks. muslimsk slagteritus, der kan foretages med forudgående bedøvelse med de metoder, der er tilladt i henhold til dansk lovgivning (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2649).

Der er i regelsættet ikke krav om at disse slagtninger skal mærkes særskilt. Derfor såfremt virksomheden mærker med dette som en anprisning af varen, skal denne anprisning være dokumenterert. Det er altså anprisningen ved mærkningen, der kontrolleres og ikke selve slagtemetoden.. Der er således ikke tale om at FVST godkender halalmærket, men FVST kontrollerer anvendelsen af mærket som en anprisning af varen..

Der kræves ikke særskilt tilladelse til religiøse slagtninger,eks. halalslagtning, sålænge disse slagtninger foregår med forudgående for bedøvelse i henhold til de gældende regler. Derfor har FVST ikke oversigter over hvilke slagterier, der foretager en sådan religiøs slagtning. Oplysninger herom kan formentlig fås ved henvendelse til de respektive trossamfund.

Venlig hilsen

XXXXXXXX

Kunderådgivningen

.

Ved at Fødevarestyrelsen kræver at man, for at slagte halal, skal være godkendt halalslagter, fastholder de det certificeringskrav, og de certificeringsafgifter som halalmoskeen på Horsebakken nyder så godt af.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DF og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

 

 

https://www.etik.dk/rituel-slagtning/dyrl%C3%A6ge-s%C3%A5dan-halalslagter-man-en-ko

http://jyllands-posten.dk/livsstil/forbrug/ECE8329769/Andeslagteri-smykker-sig-med-l%C3%A5nte-halalfjer/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *