Må kristne spise halalkød?

Må kristne spise halalkød?

I en tid hvor danske biskopper har travlt med at omfavne islamismen, og islam omvendt har travlt med at udrydde kristne kirker i de lande der er blevet overtaget af islam, er det et relevant spørgsmål.

Må kristne spise halalkød?

Desværre, som så meget andet der følger af et ønske om at fravælge halalkød, vil et bekræftende svar – “Ja” – altid blive efterfulgt af et krav om at bevise hvor i bibelen det fremgår at kristne ikke må spise halalkød.

På underlig vis stilles dette krav kun til kristne der ønsker at fravælge halalkød. Muslimer, der kræver at der skal være halalkød til rådighed uanset om det er i fængsel, på sygehuset, i børnehaven eller på en ganske almindelig restaurant, bliver aldrig mødt med spørgsmålet ”Hvor står der i koranen at muslimer skal spise halalkød” – og det er de (muslimerne) sikkert ganske tilfredse med. Der står nemlig intet sted i koranen at det kød muslimer skal indtage skal være halalslagtet. Halalslagtningen er end ikke beskrevet i koranen, så det er noget muslimer har opfundet efter tilblivelsen af deres hellige bog.

Mange af de præster som er tilhængere af islamisering med halalkød, tørklæder og muslimske helligdage til følge har sagt ”Ja” til at kristne må spise halalkød.

I et læserbrev til Teolog Margrethe Horstmann på Kristendom.dk spurgte en kristen ”Nu skal syge mennesker på Hvidovre Hospital (og andre steder) tvinges til at spise halal-slagtet oksekød. Er det tilladt for kristne? Hvis det ikke er, bør folkekirken så ikke protestere straks? ”

Margrethe Horstmann svarer ganske fornuftigt. Ifølge Markus, fremgår det at ”det, der kommer ind i et menneske udefra kan ikke gøre et menneske urent. For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen”. Dermed erklærede han (Jesus) al mad for ren” (Markusevangeliet 7, 18).

Men så prøv at læs følgende passager fra Paulus første brev til Korintherne 10. kapitel.

23 Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.
24 Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.
25 Alt, hvad der sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed uden at undersøge, om det er offerkød.
26 For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren.
27 Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er.
28 Men hvis nogen siger til jer: »Det er offerkød,« må I ikke spise det, af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld.

Så Margrethe Horstmanns svar er, at så lang tid kristne er uvidende om at det er halalkød, er det ikke et problem. Men da Hvidovre hospital kom med udmeldingen at alt deres kød er halalslagtet, så har Hvidovre Hospital faktisk selv lavet en begrænsning. Hvidovre hospital har dermed gjort kødet uspiseligt for de kristne der følger biblens budskab.

Hvidovre hospital har dermed gjort kødet uspiseligt for de kristne der følger biblens budskab.

En anden teolog Birgitte Graakjær Hjort , som tydeligvis tilhører den mere…. islamfavnende gren af Folkekirken er selvfølgelig ikke tilfreds med dette svar, og kommer derfor med hendes udlægning af sagen. Hun tolker Paulus på følgende vis: ”Dog slår han fast, at afgudsofferkøb, som er købt på for eksempel et marked, kan spises af kristne i deres eget hjem, uden at de skal gå og have skrupler ved det (1. Kor 10, 15f). Og de kristne kan også spise det, når de er gæster i f.eks. hedenske hjem.”

Hvis man foretager det, som så moderne kaldes ”Cherrypicking” i biblen, altså tager enkelte passager som falder i trit med ens agenda, og undlader dem der ikke passer, er det vigtigt at man kan påråbe sig at gøre det i god tro. Hvis man læser citatet i kursiv længere oppe i denne tekst, kan man se at den sidstnævnte folkekirkepræst, med fuldt overlæg undlader de efterfølgende vers fra Paulus for at manifestere sine påstande.

En helt tredje præst Morten Brøgger citerer sjovt nok Salman Rushdie. Efter 9/11 lavede Rushdie en liste som han opfordrede vesten at holde fast i. Han stillede selv følgende liste op: „at kysse på offentlige steder, baconsandwich, uenighed, den nyeste mode, litteratur, gavmildhed, vand, en mere ligelig fordeling af verdens ressourcer, film, musik, tankefrihed, skønhed, kærlighed.

Bemærk baconsandwichen… Brug et par sekunder på at tænke over hvorfor den er placeret på listen.

Jeg tillader mig at citere Morten Brøgger-” At indrette madlavningen i børnehaver og på hospitaler efter muslimske spiseregler, er et skridt på vejen til at opgive vores egen vestlige levevis, som er funderet på frihed, og gøre knæfald for lovreligionen islam.”

Jeg kan anbefale Morten Brøggers indlæg om emnet. Her.

Helt i den anden grøft finder vi en pensioneret rejsepræst som Leif Andersen. Han har en tolkning af nedenstående vers, som jeg selvfølgelig er lodret uenig i.

1. Korintherbrev kapitel 8:
“Hvad angår det at spise kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud. For vel er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden — der er jo så mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham. Men ikke alle har denne kundskab. Der er nogle, der spiser kødet som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Men se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald.”

Leif Andersens tolkning af ovenstående er at kristne skal undlade at spise svinekød, for derved at undgå at træde muslimerne over tæerne, og miste muligheden for at evangelisere blandt muslimer i Danmark!
Jeg tror roligt at man kan tillade sig at sige at Leif Andersens teori for længst er blevet modbevist af udviklingen i tidligere kristne lande i Mellemøsten som Libanon m.fl.

Nogle vil påstå at Allah ikke er en afgud, men et forvrænget billede af Abraham

Nogle vil påstå at Allah ikke er en afgud, men et forvrænget billede af Abraham, og at det derfor er foreneligt med bibelen at kristne spiser halalkød. Her synes jeg at den enkelte skal gøre op med sig selv om han/hun mener at koranens budskab er foreneligt med det kristne budskab. Et interessant spørgsmål som er meget omfattende og nok vil bevæge sig lidt for langt væk fra emnet i dette indlæg.

Apostlenes Gerninger kapitel 15 vers 28-29 siger; For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige, at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret.
– I nogle udgaver af bibelen er udtrykket ”kød der ofres til afguder,” udskiftet med ”besmittelse med afguder ” Om det be- eller afkræfter mine påstande vil jeg lade være op til den enkeltes tolkning.

Mange citerer Markus evangeliet 7. 18: Og han sagde til dem: »Så er da også I uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent?

Men læser man de forgående vers lægger Markus faktisk en del op til tolkningen:

14 Og han kaldte atter skaren til sig og sagde: »Hør mig, alle sammen, og forstå: 15 Der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. 16 Har nogen ører at høre med, skal han høre!«

I Paulus første brev til Korintherne 10. Kapitel vers 24 siger Paulus: ”Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre”

Med den afslutning vil jeg lade det være op til den enkelte at tolke ordene ”Bedste for andre” Mener du at halalkødets udbredelse er det bedste for andre, for alle? Mener du, at det at følge islams 5 søjler er det bedste for alle?

Vil man læse Paulus førstebrev til Korintherne 10. Kapitel i helhed, anbefaler jeg Bibelenonline.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for Dansk Folkeparti i Odense og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

4 tanker om “Må kristne spise halalkød?”

 1. Tak for dette indlæg. Det har givet mig et rigtig godt billede af hvor jeg skal stå som kristen. Og det er at sige “nej” til halal-kød. Det har jeg altid vidst moralsk, men nu har jeg også Biblens ord for det. Må Gud velsigne dig!

 2. At Hvidovre hospital har gjort kødet uspiseligt for de kristne der følger biblens budskab. Det er for mig uden for pædagogisk rækkevidde. Grænserne mellem “dem” og “os” er trukket helt op her.

  Her er at det, at man må spørge sig selv -hvad sker der med de forstads københavnere. Har deres rød blok politik farvet alt fornuft sort her. Jeg undres, men er som aktiv Venstre mand ikke uvidende om at rød blok politik er dominerede tæt mod hovedstaden.

  Med en rød Region Hovedstad er ovenstående problemstilling nok kommet for at blive. Så set positivitet, så vil det måske få flere forstads københavnere til at flytte til Region Sjælland. Hvor der for mig synes, at være større blå modstandsevne til ikke at diskriminere de danske som har deres gamle rødder i Danmark

 3. Vi giver bare dem der bruger biblen som undskyldning for at alle skal spise halalkød en mulighed for at læse de ting som halaltilhængerne tager ud af kontekst… ved at give alle muligheden for at læse de tilstødende vers, hvad er der galt i det?
  Og hvordan kan vores ønske om muligheden for at fravælge halalkød være “at fjendtliggøre”

  Hvor får du det med censur fra?

  At du trækker nazistkortet viser velegentligt bare at du ikke har reelle argumenter, men bare er god til at råbe skældsord.

  Men tak for dit bidrag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *