Faktaboksen som danske medier glemmer

Når man ser en faktaboks i avisen i forbindelse med en artikel om halalslagtning i Danmark, er det Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse eller store slagterier som Danish Crown der udtaler sig.
Det vil sige. at man baserer fakta på oplysninger fra halalslagterne selv, eller fra organisationer der er tilhængere af halalslagtning. Man vælger med fuldt overlæg at undlade fakta fra veterinære rapporter og fra de forordninger om slagtning og fødevarehygiejne som Danmark er underlagt.

Det vil sige. at man baserer fakta på oplysninger fra halalslagterne selv – men undlader de veterinære rapporter

I 2009 fik EU udarbejdet en rapport over emnet. Rapporten hedder Dialrel og handler om god dyrevelfærd i forbindelse med rituel slagtning. Rapporten er lavet i samarbejde mellem forskellige veterinære institutioner i flere lande. Man kunne formode at EU havde forventet at denne rapport ville give grønt lys til rituelle slagtninger, men den gjorde det modsatte. Slagtning uden bedøvelse er dyremishandling, slår rapporten fast. Slagtning med bedøvelse efter halssnittet er også dyremishandling, og slagtning med en mildere form for bedøvelse – kendt fra Danmark i form af Cashknocker til kreaturer og elektriske bade til kyllinger er en dårlig bedøvelsesform som bør udfases. Måske er dette årsagen til at rapporten sjældent nævnes i Danmark, da vore slagterier har valgt at semihalalslagte størstedelen af kreaturerne, og de store kyllinge slagterier udelukkende slagter halal (Vi bruger med overlæg ordvalget kylling, frem for fjerkræ, da det kun er kyllinger der må halalslagtes i Danmark) – et underligt valg, da eksporten af oksekød til de muslimske lande kun udgør 0.3% af den danske eksport.

– et underligt valg, da eksporten af oksekød til de muslimske lande kun udgør 0.3% af den danske eksport.

EU forordninger
En EU forordning slår fast at halalslagtning (med, eller uden bedøvelse) og schæchtning medfører øget risiko for kontaminering af kødet på grund af halssnittet, og bør derfor udelukkende bruges i undtagelsestilfælde til rituel slagtning – En forordning danske slagterier har valgt ikke at overholde.

En anden EU forordning slår fast at de elektrisk bade skal udfases, også en EU forordning som Danmark ignorerer, hvilket blandt andet ses ved at der er oprettet slagterier der bruger den metode som EU fastslår at man bør udfase, efter at forordningen er kommet.

Dyrenes Beskyttelse
Dyrevelfærdsorganisationer, som Dyrenes Beskyttelse, anbefaler danskerne at købe kyllinger der er bedøvet med elektriske vandbade med deres mærke “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” på trods af at samme organisationer ønsker et forbud mod bedøvelsesmetoden.

http://edit.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/kontrolkampagner_2009/Documents/76b48861ac844f1d84c5297a0c615f3c8532004kons999.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=DA

Rotterdam havn brugte 2.250.000 kr. på halalgodkendelse

Et stort halaleventyr i Rotterdam havn er slut.

Halalorganisationerne overbeviste i 2006 virksomheder i Rotterdam havn om nødvendigheden ved at lade havnens logistik enheder halalgodkende.
Havnen begyndte en lang og dyr proces, for få år senere at indse, at de halalvarer de rent faktisk eksporterer er en forsvindende lille mængde. Kravet om halalcertificering kontra udenlandske virksomheders reelle ønske om halalcertificerede varer stemmer ikke overens. Et faktum som også kan ses i Danmark. Man kan se en ligenende tendens i Danmark hvor de store slagterier forsvarer at alt oksekød bliver halalslagtet, pga. den store eksport til de muslimske lande. Men læser man eksporttal fra Danmarks statistik fra 2017, kan man se at den reelle eksport kun var 0.3% af den samlede danske oksekødseksport.

Målet med halalcertificeringen skulle være at de “urene” varer skulle holdes adskilt fra halalvarer for at tilfredsstille det muslimske marked (arkivfoto)

“Neele-VAT Logistics var det første logistikfirma i Rotterdam, der var halal-certificeret,” siger van Mackelenbergh.
“Efter henvendelser fra Malaysia og Indonesien fulgte vi deres råd i 2006. Tanken var at etablere en platform.
Sammen kunne vi håndtere halal opbevaring og distribution på både de tørre og temperaturregulerede markeder. Men resultaterne har været skuffende. ” Skriver Salaamgateway

Neele-Vat Logistics er en stor hollandsk logistikudbyder med en tilstedeværelse i hele Europa. Virksomheden beskæftiger ca. 500 medarbejdere og har en årlig omsætning på ca. 230 millioner euro.

“Vi investerede omkring 300.000 euro for at være halal-kompatible, men det viste sig, at importørerne ikke ønskede at betale mere,” sagde Rene Bongers, administrerende direktør i Neele-Vat Logistics, til Salaam Gateway. “I syv år koster processen kun os penge, og derfor har vi i de seneste tre (2017 red.) år ikke længere fokuseret på halal.”

Kina starter kampagne mod halalvarer

I den nordvestlige Xinjiang region i Kina bor grupper af muslimske minoriteter. Kina starter nu en kampagne mod halalvarer rettet mod det muslimske mindretal. Regionen er i forvejen kendt for forbud med burka og mænd har forbud med det store muslimske skæg. Overtrædelser medfører indsættelse i omskolingslejre, hvor man lærer om kinesiske værdier fjernt fra islam.

Kampagnen rettet især mod Uighur minoriteten som beskyldes for at stå for flere terrorangreb i landet, er rettet mod alt fra halalslagtet kød til halalgodkendt tandpasta, skriver Dailymail.

På et møde i mandags (08-10-18), opfordrede det kommunistiske partis ledere fra  Urumqi – hovedstaden i Xinjiang-regionen og hjem til det største muslimske Uighur mindretal, til at sværge en ed til ‘kæmpe en afgørende kamp mod ‘halalisation’ i regionen.

Producenter kan i fremtiden miste ordre på at have halalcertificering ved eksport til ikke-halal markeder. Dette er nok årsagen til at nogle varer er halalmærket, og identiske varer kan være uden halalmærke i et andet land.

Lederne udtrykker modvilje mod halalvarer som gennemsyrer den sekulære levevis og bærer ved til terrorisme, skriver Reuter.com

Vi, i Danmark, ser en kraftigt stigende indflydelse fra halalorganisationer på danske virksomheder. Alt fra vore største slagterier og mejerigiganter til producenter af alkoholfri drikkevarer og trykfarve bliver presset til at blive halalcertificeret for at få lov til at eksportere til muslimske markeder/producenter. Beløbende for at og opretholde en halalgodkendelse er hemmelige men vi ved fra danske producenter at beløb varierer fra 7-8000 kr. for en enkelt vare, og fra udenlandske store virksomheder kan beløbet løbe op i flere millioner kr.

Danske virksomheder skal være helt sikker på om den halalpolitik virksomheden fører, ikke vil føre til tab af eksport i fremtiden.

Kampagnen, som bliver fulgt opmærksomt af de andre regioner i Kina, giver selvfølgelig forhindringer for danske virksomheder som har underlagt sig halalorganisationernes krav for mange år siden. Man må formode at det var denne holdning der kostede danske Rose Poultry en millionordre på kyllingefødder for et par år siden. Dette bekræftes måske netop ved at Rose prøvede at holde tabet af ordren hemmeligt i lang tid.
Danske virksomheder, og den danske regerings manglende stillingtagen til halalorganisationers krav vil på sigt koste dansk eksport. Senest har man kunne se et fald i dansk eksport af halalkyllinger, og samtidig en stigning på dansk import at ikke-halalslagtede kyllinger.

Links til artikler: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6259369/China-launches-anti-halal-campaign-Xinjiang.html

https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang/china-launches-anti-halal-campaign-in-xinjiang-idUSKCN1MK06F

Italienske Lega vil forbyde rituel slagtning.

Det italienske parti Lega vil indføre forbud mod rituel slagtning uden bedøvelse. Forbuddet vil medføre at det kun vil være tilladt at halalslagte med bedøvelse som i Danmark.

Forbuddet vil ophæve den undtagelse rituelle slagtninger har. Rituelle slagtning vil dermed blive underlagt samme krav om bedøvelse før slagtning som traditionelle slagtninger.

Det italienske parti Lega går nu efter et forbud mod halalslagtning i Italien ved at fremlægge to nye lovforslag. Disse lovforslag vil lukke de smuthuller der på nuværende tidspunkt er i landets dyrevelfærdslovgivning. Disse smuthuller giver muslimer undtagelser for at bedøve dyr ved halal slagtning, skriver den italienske avis Il Giornale.

Årsagen til dette er en forordning i Belgien, der har ophævet en undtagelse: Siden da kan rituelle slagtninger kun udføres i certificerede slagterier. Før det blev de tilladt under den islamiske offerfestival på andre, midlertidigt godkendte steder. Også i Niederösterreich bliver en skærpelse af lovgivningen diskuteret, efter en uro i medierne blev det første udkast til den foreslåede nye forordning imidlertid forkastet, fremgår det i den østrigske avis Krone.

Både jøder og muslimer ser slagtning uden bedøvelse som en vigtig del af religiøs praksis, men dyrerettens fortalere finder dette ritual unødigt grusomt. Nu vil højrepartiet Lega fjerne de undtagelser, der har tilladt dyr at blive skåret og afbløde uden bedøvelse, som de to religioner kræver. Lignende undtagelse blev fjernet i Danmark i 2014

Det er et spørgsmål om respekt for dyr som følende væsener

Målet er at få ligevægt mellem traditioner og europæiske værdier. Ligeledes ønsker partier en fremtidig gennemsigtighed, så forbruger kan se slagtemetode ved indkøb. Et tiltag som vi vil følge med interesse.

Det er et spørgsmål om respekt for dyr som følende væsener. Udtaler Legas talsmand.

En EU dom slog for nylig fast at regler om slagtning og bedøvelse ikke strider mod religionsfriheden.

Bliver forbuddet indført vil det stille Italien på linje med Danmark, Schweiz, Holland og Sverige vedrørende rituelle slagtninger. Polen har også haft indført forbud, men har måtte trække forbuddet tilbage ved slagtning ved rituelle slagtninger, efter pres fra både EU og Paven.

Læs mere her
https://www.krone.at/1783427

http://www.ilgiornale.it/news/politica/vitetata-macellazione-islamica-arriva-nuova-legge-lega-1583141.html

https://www.rt.com/news/213527-polish-ban-kosher-halal-slaughter/

 

Katjes… Halal eller halalcertificeret?

En ny måde til at få mere halal

Lad os tage et par eksempler over de næste par dage.

Katjes.
Katjes meldte for et par år siden ud, at nu ville de fjerne alt gelatine baseret på svinekød. De oplyste, at de gjorde det for at tilfredsstille vegetarerne og veganerne.

Katjes fremførte deres nye stil, som et træk for at tilfredsstille veganerne. Læs artikel til billede https://nord-magasinet.dk/vegansk-slik-kommer-katjes/

Men senere kunne man se reklamekampagner med kvinder indhyldet i det muslimske slør, der spiser katjes. Så måske var det virkelige mål at tilfredsstille muslimerne. Men selv om man kan blive forarget over denne…”luskede” metode at indføre halal, er der måske alligevel en genial plan bag det. For hvis Katjes fjerner alle de ingredienser der kunne gøre at deres varer ikke er halal, må varen jo være halal? Og hvorfor skulle de så halalcertificere deres varer?

En god måde at stå imod kravene om halalcertificering er at være ærlig om ingredienserne, og på den måde vise at varer selvfølgelig kan være halal, uden indblanding af imamer eller lignende i produktionen, og en god måde at modstå det muslimske krav om halalafgifter og gebyrer.

“Overgangen til fuldstændig vegetariske produkter er det største strategiske træk, vi nogensinde har foretaget hos Katjes. Flexitarer og vegetarer er en voksende gruppe forbrugere, og vi tror på at tilbyde kvalitetsprodukter, der smager godt og som er anderledes. Det er noget, vi altid har haft fokus på hos Katjes, hvor produkterne nu er 100 pct. naturlige uden tilsætningsstoffer og gelatine,” siger Jens Küpper, Director Business Unit International, Sales and Marketing hos Katjes. https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article9715046.ece

De lidt mere rabiate imamer vil påstå at disse varer ikke er halal, da de er fremstillet af ikke-muslimer. Det er selvfølgelig et middel for at tvinge ikke-muslimer til at betale flere halalafgifter til islamistiske organisationer. Men sandheden er en anden. Koranen, som disse muslimer uden tvivl kender, tillader jo muslimer at spise kød slagtet af kristne eller jøder, så at halalvarer ikke er halal såfremt de er fremstillet/behandlet af ikke-muslimer er direkte løgn og i modstrid med koranens budskab.

..så at halalvarer ikke er halal såfremt de er fremstillet/behandlet af ikke-muslimer er direkte løgn og i modstrid med koranens budskab.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DLN og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Halal er overalt

Indtjeningsmulighederne er uendelige.
Nogle siger at det var Saudi Arabien og Malaysia, andre siger at det var Ayatollah Khomeinis mens andre mener det var Gaddafi der startede idéen med halalmærkning og indførte et halalcertificeringsorgan, som skulle godkende det kød der kom fra de vantro lande. Den stigende import fra de “vantro” lande gjorde at imamerne fik flere og flere henvendelser fra muslimer for at få bekræftet at muslimer måtte spise denne mad. Denne usikkerhed fandt de lærde muslimer hurtigt ud af at de kunne udnytte økonomisk. Det må sige at være lykkedes over al forventning. Man udvidede hurtigt certificeringen til også at gælde mejeriprodukter. Da det også lykkedes var man klar over at indtjeningsmulighederne var uendelige.
I dag kan man finde halalgodkendesesmærker på alt lige fra Coca Cola, Arla, Haribo, Nestle, alkoholfri øl fra Harboe, til makeup og medicinprodukter over hele verden – Ja. Selv Rotterdam havn, har fået (og betalt for-) en halalgodkendelse. Og det er jo genialt. Man betaler for godkendelse, og man betaler et årligt gebyr for at have denne godkendelse – pr. vare, vel at mærke.

Og det er jo genialt. Man betaler for godkendelse, og man betaler et årligt gebyr for at have denne godkendelse – pr. vare, vel at mærke.

Ved kød er det endnu værre, her betaler man afgift på mængden. Sidenhen har mange andre muslimske lande oprettet halalcertifikater. På nuværende tidspunkt er den overordnede certificering i Danmark kontrolleret at den wahhabistiske organisation Muslim World League fra Saudi Arabien Muftien af Bosnia Herzegovina, Dr Mustafa Ceric udtalte i 2010 at islam skal erobre verden gennem halalbevægelsen “As Halal means pure and hygiene the non-Muslim world has no hesitation (choice) but to accept it.” – En lidt underholdende udtalelse for dem der læser de videnskabelige rapporter der netop fastslår at halalkød indeholder flere affaldsstoffer fra blodet, og har langt større chance for at være forurenet end konventionelt slagtet kød.
Salg af halalmad vil stige til 9.000.000.000.000 kr i 2018.
Så man må sige det er et genialt træk fra muslimernes side. Man startede med kød, men fandt hurtigt ud af, at med muslimernes ukritiske accept af alt der kommer over prædikestolen fra imamerne, kan man halalgodkende alt.
Halalkartofler på sygehus.
Halalkartofler refererer til en sag fra Norge hvor man har særskilte kartofler m.m. til muslimer på et sygehus. I den islamistiske verden er det ikke nok at varen er halal. Nej den må heller ikke være håndteret af en ikke-muslim. Så derfor har man på det omtalte sygehuse to gryder med kartofler – En til muslimer, og en til alle andre. Muslimske regler vil komme til Danmark. Mange danskere har været meget inkluderende overfor det at indføre muslimske regler i Danmark, og virksomheder som McDonald har også meldt ud, at nu er en stor del af deres fødevarer halal. Disse virksomheder aner ikke hvad de er på vej ind til. Bare det at stege en halal-vare på samme pande som en ikke-halalvare har været stegt på, er haram, selv når den er blevet rengjort. Man skulle også tro at netop McDonalds var klogere, efter de i 2011 måtte indgår et forlig på fire millioner kr. for falsk anprisning af halalkød i USA. I supermarkeder i vesten oplever man at muslimske ansatte ikke vil håndtere varer som er haram – altså ikke halal, som denne sag fra USA: Jean Camara, der er muslim, sad ved kassen i en af supermarkedskæden Costco’s butikker i Brooklyn, New York. Da en kunde lagde svinekød på båndet, nægtede Camara at gennemføre ekspeditionen. Han henviste til, at det var imod hans muslimske tro at røre ved svinekød og alkohol Der har været andre sager fra England hvor man har været nødt til at henvise ikke-muslimske kunder til andre kasser. Personale nægter at servere bacon for ældre. Et plejehjem i den britiske by Bradford er blevet pålagt at skærpe reglerne overfor de ansatte, efter det er kommet frem, at beboere blev nægtet at spise bacon af det muslimske plejepersonale.
I de seneste fem år er næsten 5000 passagerer i Minnea­polis-Sct Paul lufthavn i den amerikanske stat Minnesota blevet nægtet en taxa, fordi de havde alkohol med i bagagen.
Taxachauffører nægter at køre med passagerer hvis de medbringer alkohol
I de seneste fem år er næsten 5000 passagerer i Minnea­polis-Sct Paul lufthavn i den amerikanske stat Minnesota blevet nægtet en taxa, fordi de havde alkohol med i bagagen. Blandt de 900 taxachauffører er 75 procent muslimer, især oprindende fra Somalia. Og mange af dem opfatter Koranens alkoholforbud, som at man hverken må indtage det, sælge det eller transportere det. Chauffører fik erstatning efter at de nægtede at læsse alkohol. I Illinois USA nægtede to muslimske Chauffører at læsse en lastbil med alkohol, da det stred imod deres religiøse overbevisning. Vognmandsfirmaet fyrede efterfølgende chaufførerne, af indlysende årsager. Chaufførerne lagde sag an mod vognmandsfirmaet, og fik efterfølgende 240.000 dollars i erstatning.
I denne forretning i Dubai er kunder der køber varer der ikke er halal, forvist til en anden kasse.
I denne forretning i Dubai er kunder der køber varer der ikke er halal, forvist til en anden kasse.
Halalvarer kræver adskilte kasser.
Næste skridt er selvfølgelig at kræve at de varer der ikke er halal, skal fjernes fra de steder hvor der sælges halal. Dette kan først gøres når halalvaresortimentet er bredt nok. I muslimske lande finder man selvfølgelig forretninger der er rent halal. Andre steder der er overvejende muslimsk, henviser man kunder til en anden betjeningskasse, hvis de køber varer der ikke er halal. Man finder også steder hvor elevatoren er forbeholdt de muslimske varer. Her kræver man at ikke-muslimske varer bæres op ad trapperne.
Ikke muslimske varer er forvist til trapperne. Elevatoren må kun fragte halalvarer.
Forbyder salg af øl på spisesteder.
På nogle steder hvor repræsentationen af muslimer er stor, forbyder man salg af alkohol på restauranter. Derfor har nogle restauranter i f.eks Thailand har allieret sig med et ikke-muslimsk restaurant, så de ikke bryder de islamistiske regler. Man kan så bestille drikkelse ved det andet restaurant som er i umiddelbar nærhed. I Danmark råder “de lærde” også muslimer på islamistiske websider. Her fortæller man også at muslimer i Danmark ikke må spise på restauranter hvor der serveres alkohol. Og da flere og flere danske restauranter serverer halalkød, er det ganske naturligt at alkohol langsomt forsvinder fra disse steder. Men i modsætning til muslimske lande, hvor der åbenlyst skiltes med at restauranten er halal, har danske kunder ingen anelse om at de spiser på halalrestauranter. Her arbejder både fødevareorganisationer og politikere ihærdigt på at skjule hvor stor en del af Danmark allerede er halal.
På forskellige websides bliver muslimer rådgivet i den rigtige “halal” opførsel.
Danske fængsler
Danske fængsler tilbyder specielt halalmad til muslimer. I danske fængsler tilbyder man ikke kun halalmad. For at imødekomme de strenge muslimske krav har man også en muslim til at tilberede maden, så den kan godkendes. Og det fortsætter, og fortsætter og fortsætter…….. Som mange nok kan se er der eksempler nok at tage af, så det kan bestemt ikke udelukkes at der kommer en fortsættelse. Min oprindelige mening var bare at skrive om det norske sygehus, men det greb lidt om sig.
Tak fordi du gav dig tid til at læse dette. Du er meget velkommen til at dele.
Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DLN og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Dyrenes Beskyttelse anmeldt til Fødevarestyrelsen.

Mange betragter selvfølgelig Dyrenes Beskyttelse, som en beskytter af dyrevelfærd, og en forkæmper for etisk god praksis i forbindelse med slagtning og aflivning….. Men forholder det sig altid sådan?

Kunne man forestille sig, at Dyrenes Beskyttelse ville lempe deres krav – Ja. Endda gå imod de krav de selv stiller til danske producenter – deres egne medlemmer som skal overholde de regler som Dyrenes Beskyttelse har fastsat i, udelukkende for at tilfredsstille en stor supermarkedekæde der ønsker mere halalkød på hylderne?

Det var faktisk nøjagtigt hvad der skete sidste år, og derfor anmeldte vi selvfølgelig Dyrenes beskyttelse til Fødevarestyrelsen.

Halalslagtet Lam fra Chile.
Vi studsede, da man i Føtex pludselig kunne finde halalslagtet lam fra Chile, med mærket: “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”
Reglerne for brug af mærket “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” kræver nemlig at dyret er opdrættet, opvokset og slagtet i Danmark, og at der udelukkende må “bedøves” med den penetrerende boltpistol. Disse fire krav bliver ikke overholdt.
Lam fra Chile opfylder ingen af de ovenstående krav, som i øvrigt er fastsat af Dyrenes Beskyttelse selv. Krav som danske producenter og slagterier skal overholde for at tillade brugen af mærket”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Men man kan tilsyneladende godt se igennem fingre med at reglerne ikke overholdes, når det drejer sig om at fremme importen af chilensk halalkød.
Derudover er der en mængde krav vedr. foderregler, krav til indhegning, godkendelse at transport efter danske regler m.m. Vi har ingen mulighed for at udtale os om disse regler bliver overholdt.

Det vil i praksis sige, at Dyrenes Beskyttelse bruger de penge medlemmer donerer for at fremme importen af halalkød, som ikke lever op til de krav til dyrevelfærd, som Dyrenes beskyttelse selv har fastsat for danske producenter.

Dyrenes beskyttelse taber penge på at fremme import af halalslagtet kød
Vi spurgte Dyrenes beskyttelse om hvordan de kunne forsvare overfor de danske producenter at DB tillader lempeligere regler for udenlandske producenter for at fremme importen af halalkød.
Svaret fra Dyrenes Beskyttelse er: “Dyrenes beskyttelse tjener ikke penge på mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, som i gennem mange år har været en underskudsforretning for foreningen.
Det vil i praksis sige, at Dyrenes Beskyttelse bruger de penge medlemmer donerer for at fremme importen af halalkød, som ikke lever op til de krav til dyrevelfærd, som Dyrenes beskyttelse selv har fastsat for danske producenter.

Dyrenes Beskyttelse ønsker ikke at svare.
Vi kontaktede Dyrenes Beskyttelse for at finde ud af hvorfor de pludselig tillod at importeret kød, blev mærket med “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” på trods af at hverken opvækst, slagteland eller slagtemetode var godkendt i følge Dyrenes Beskyttelses egne regler.

Anmeldt til Fødevarestyrelsen.
Vi anmeldte Dyrenes Beskyttelse i december 2017 for ikke at overholde de regler som Dyrenes Beskyttelse selv har fastsat som krav for at bruge mærkeordningen “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”
I marts 2018 svarede Fødevarestyrelsen at de har været på kontrolbesøg, og ikke finder anledning til klagen. I kontrolrapporten fra Dansk Supermarked Food Indkøb A/S fra den 15/3 2018 fremgår det at “Mundtlig redegjort for anvendelse af dette mærket. OK.” – Så på trods af, at vi kan henvise til Dyrenes Beskyttelses egne regler, som klart bliver overtrådt, både hvad angår oprindelsesland, opvækst, og slagteland, men også hvad angår slagtemetode. Se reglerne her, Pkt. 12. så er en mundtlig redegørelse nok til at få Fødevarestyrelsen til at acceptere regelbruddet.

Manipulerer Fødevarestyrelsen med borgernes klager?
Fødevarestyrelsen er på denne måde kommet helt udenom det klagen gik på, nemlig en klage mod Dyrenes Beskyttelse. Vores klagepunkt var jo at Dyrenes beskyttelse ikke overholder de regler de selv har fastsat, men det lykkedes Fødevarestyrelsen at dreje klagen, så det kun var to underleverandører der blev undersøgt. Vi har bedt Fødevarestyrelsen om at begrunde dette.

Teksten viser tydeligt at lammekød der stammer fra dyr der er født, opvokset og slagtet i Chile, samt bedøvet med el, ikke kan godkendes til mærket “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”

Dyrenes Beskyttelse har i mellemliggende periode opdateret deres regler, men det er stadig samme krav til brugen af mærket”Anbefalet af dyrenes Beskyttelse”.

Vi har afventet svar fra Dyrenes Beskyttelse i et naivt håb om at de kunne redegøre for deres handlinger…. men det har været forgæves.
Fødevarestyrelsen har gjort opmærksom på at såfremt vi ikke er tilfredse med afgørelsen kan vi klage til Ombudsmanden.
Vi har informeret Fødevarestyrelsen om at vi videresender vores klage til Ombudsmanden, men at vi gerne så at Fødevarestyrelsen ville informere os om hvad de lægger til grund for at tage en mundtlig redegørelse mere alvorligt en de Specifikationer som Dyrenes beskyttelse kræver at medlemmer af mærkningsordningen “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” selv overholder.

Vi følger op på sagen……

Er alle kyllinger halalslagtet?

Alt kylling i Danmark er halal!

Nej. Det er det bestemt ikke. Men det er en sætning de to største fjerkræslagterier – Rose Poultry og Danpo krampagtigt holder fast i, for at forsvare at de slagter hele produktionen halal. De repræsenterer en meget stor del af markedet, og især discountdelen af markedet. Disse slagterier slagter kun halal, og derfor vil de producenter der egentlig ikke efterspørger halalslagtning, men som får deres fjerkræ slagtet ved disse slagterier, ende ud med et produkt der er halalslagtet, men egentlig ikke mærket som halal. Blandt disse hører De 5 Gårde. Men på trods af at de to store slagterier påstår at alt kylling i Danmark er halal, er der nok en årsag til at Danpo har købt sig ind i Sødam, som ikke slagter halal. De er måske ved at vågne lidt op alligevel. Dansk fjerkræ har i de sidst år tabt markedsandele til importeret fjerkræ – en stor del heraf ikke-halalslagtet.

Vi har lavet “listen” hvor man kan se hvilke producenter der sælger kød der ikke er halalslagtet. På denne liste finder man flere fjerkræproducenter, og tallet er heldigvis stigende. Der findes mange kyllinger i køledisken i dag, der ikke er halalslagtet. Gråsten, Sødam, Løgismose, Allégårdens kyllinger m.fl. Faktisk er markedet stigende, og Dansk Fjerkræ taber marked til importerede kyllinger, da forbrugerne, i stigende grad, efterspørger kvalitetskyllinger der ikke er halalslagtet.

Retten til at fravælge halalkød respekteres ikke.
Der er en stadigt stigende del af befolkningen der ønsker at fravælge halalkød. Om dette er af religiøse årsager, om det skyldes dyrevelfærd, eller om det skyldes modstand mod at man igennem fødevarer betaler penge til islamistiske organisationer er vel egentligt underordnet. Danskere der ønsker at fravælge halal, bør respekteres på lige vilkår som muslimer eller jøder der ønsker at fravælge svinekød. Men det bliver vi ikke. Vi får serveret halalkød på sygehuse, i fængsler, i institutioner uden at vide det. Ved dit lokale pizzeria står der måske “skinke” eller “bacon” på menukortet. Men det er højst sandsynligt et produkt der er lavet af en helt anden kødtype end svinekød, og man bliver dermed snydt til at spise halalkød.

Argumenter for at halalslagte i Danmark.

“Der er kun bønnen til forskel”
Det er nok det mest slidte argument overhovedet, “Hvad skade tager du af der er bedt en bøn over kyllingen” Nu vil enhver der har set et større dansk fjerkræslagteri ikke ligefrem fornemme at der findes personer fordybet i bøn, midt i al larmen. Men det der menes er, at en del af en halalslagtning er, at der bedes en bøn i forbindelse med slagtningen. I dag foregår dette ved en imam, som er ansat via Islamisk Kulturcenter, kontrollerer slagtningen, og tavst beder en bøn når slagtningen begynder. Hans job er også at kontrollere at strømstyrken på vandbadet, (som desværre er den eneste metode der er godkendt til halalslagtning af fjerkræ i Danmark) ikke er for høj. Hvis strømstyrken er for høj, risikerer den at slå dyret ihjel, og så er dyret ikke halal.
Det er trods alt kun 10 % af eksporten af fjerkræ der går til muslimske lande, ifølge Landbrug & Fødevarer
Tænk på den danske eksport!
Vi er ikke uvidende om den danske eksport – men vi kan ikke se at det skulle være umuligt at holde en afdeling af Rose Poultry og Danpo halalfri. Ligeså vel, som deres halalafdelinger ikke må “forurenes” af dyr der ikke er halal, kunne vi ønske os, at danske varer blev produceret på slagterier, hvor religion overhovedet ikke vedkom produktionen. Og hvor man kunne bruge moderne slagtemetoder, uanset om de var halalgodkendte eller ej. Det er trods alt kun 10 % af eksporten af fjerkræ der går til muslimske lande, ifølge Landbrug & Fødevarer, så det burde være muligt at lave en decideret eksportafdeling. Vi er faktisk overbevist om at et sådan tiltag ville have en positiv effekt på den danske kyllingeproduktion – også mht. eksport.
Den danske import af fjerkræ har oplevet betydeligt større positiv udvikling de sidste år, hvor den danske eksport er faldet. Det er nærliggende at drage paralleller til den øgede import af ikke halalslagtet fjerkræ. Der findes større virksomheder som f.eks McDonald, som stiller så store krav at Danpo og Rose Poultry i længden vil tabe markedsandele her. McDonalds er allerede begyndt at købe kylling på slagterier hvor dyrevelfærd vægtes højere end enkelte religioner. Danpo har, som tidligere nævnt, købt majoriteten i Sødam. Dette kunne ligne et skridt i den rigtige retning – Vi mangler bare at man dropper de forældede strømførende bade.
Danpo har, som tidligere nævnt, købt majoriteten i Sødam. Dette kunne ligne et skridt i den rigtige retning – Vi mangler bare at man dropper de forældede strømførende bade.
Muslimske afgifter og indtægter.
Ud over bønnen, er der, som nævnt også de muslimske ansatte. Disse er et krav, og det kan både være slagtere og supervisorer der skal godkendes af, og ansættes gennem Islamisk kulturcenter. Da disse er ansat gennem Islamisk Kulturcenter, må man formode er centeret har en vis avance herpå. Enkelte danske fjerkræslagterier tør stå frem og sætte fingeren på problemet. “Det fjerkræ slagteri som Hanegal samarbejder med vedr. kyllingekød er blevet mødt med meget høje krav til betaling af halal-certifikat. Desuden ønsker den muslimske organisation, at der skal forefindes særskilte certifikater på de enkelte udskæringer. Det ønsker Hanegal ikke at betale for”
Godkendelse
Slagteriet skal som det første søge om tilladelse til at halalslagte. For at blive godkendt som halalslagteri betaler slagteriet et gebyr som starter ved 16-18.000 kr.
Kontrolgebyr
Dertil kommer et årligt kontrolgebyr. Dette gebyr betales til Islamisk Kulturcenter, og er for at kontrollere at slagteriet overholder de betingelser der skal til for at være halal.
Eksportcertifikater
Man betaler for eksportcertifikater. Disse certifikater dækker kød på op til 25 ton. Her er det vigtigt at understrege at prisen er den samme – ca. 1000 kr. uanset om certifikatet dækker 200 kg. kød. eller 25 ton. Der regnes pr påbegyndt 25 ton – og de dækker kun een udskæring. Disse certifikater skal være godkendt at MWL – Moslem World League og skal bruges til eksport.
Slagtecertifikat
Ud over halalcertifikat, udstedes også slagtecertifikat. Det er er certifikat som udstedes til den virksomhed der står for videreforarbejdningen af kyllingen. men kun for én udskæring. Da der jo er mange forskellige udskæringer, kræver disse hver et certifikat.
Audit
Slagteriet betaler også IKC for audit. Det er op til Islamisk Kulturcenter hvor ofte, og hvor meget dette omfatter.
Det siger sig selv at slagteriet, og dermed forbrugerne skal betale for de ovenstående punkter. Afgiften for den del der eksporteres til muslimske pålægges modtagerne, her er dog udelukkende tale om selve eksportcertifikatet.
Derudover findes også et halalcertifikat som bruges til dokumentation mellem danske slagterier og opskæringsvirksomheder, men om dette certifikat også er belagt med afgift ved vi ikke.
Så selv om Danpo påstår at de ikke betaler over 100.000 kr til Islamisk Kulturcenter, kan man godt tvivle lidt på denne påstand med ovenstående in mente. Man kan jo også undres over at slagterierne i årevis har nægtet af fremlægge en oversigt over udgifter til muslimske organisationer. medierne har påvist at disse indtægter går til islamistiske organisationer – men slagterierne har ikke kommenteret på dette. Tvært imod påstår Danpo at “ Kulturcenteret driver kirke med almindelige kirkelige handlinger, deltager i danske og tværkulturelle arrangementer og fungerer som besøgscenter for skoler og lignende” – på Danpos hjemmeside. De muslimske organisationer prøver for tiden at overbevise finske fjerkræslagterier om at de skal halalslagte. De tilbagemeldinger vi får fra Finland tyder på at de beløb de bliver præsenteret for er næsten oppe på 1 kr. på kg. kød. Det er det højeste beløb vi endnu har hørt om. Her er det værd at bemærke at Rose Poultry i dag ejes af den finske koncern HKscan. HKscans kommunikationschef Kristian Mortensen påstår at Rose Poultry ikke betaler over èn krone pr. ton kød i samlet udgift til Islamisk Kulturcenter. Han har dog efterfølgende ikke ønsket at bekræfte denne påstand.

Lovgivning

I den gamle bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr stod: Det er en betingelse, at slagtningen foregår på et slagteri, og at kødet fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.
Men da flere slagterier fik politianmeldelse for at sælge dette kød til hele markedet, uden skelen til religion, ændrede man formuleringen i den efterfølgende bekendtgørelse til: Det er endvidere en betingelse, at slagtningen foregår på et slagteri, og at kød eller andre dele fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.
Nu pointerer man at der er muslimsk marked før kyllingefødder, og dermed begrundelse for at slagte alt kylling halal. Derfor er alt fjerkræ fra de store slagterier i dag halalslagtet. Og det på trods af, at under 10% af den samlede eksport går til de muslimske lande.
EU fastslog i 1998 at der var problemer med dyrevelfærden mht. strømførende bade “I juni 1998 afgav Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel en rapport om anvendelsen af blandinger af kulsyre, ilt og nitrogen til bedøvelse eller aflivning af fjerkræ(1). Rapporten viste, at sammenlignet med elektricitet kan anvendelsen af en kombination af disse gasser forbedre kødkvaliteten og dyrevelfærden. På grundlag af holdningen i Den Videnskabelige Veterinærkomité er Kommissionen ved at forberede et forslag vedrørende bedøvelse og aflivning af dyr. Forslaget forventes fremsat i nær fremtid.” – Vi venter stadig!

Slagtemetoden.

Strømførende vandbade
Fjerkræslagterierne og Dyrenes Beskyttelse har i mange år påstået at den metode man halalslagter med i Danmark er den mest dyrevenlige og moderne metode der findes – men dette er ikke sandt. “ Hvad angår dyrevelfærden er processen anerkendt af Dyrenes Beskyttelse og Fødevarestyrelsen. Forud for aflivning bedøves kyllingerne ved at deres hoveder føres hurtigt gennem et strømførende kar med vand. Bedøvelsen sikrer en smertefri aflivning og sker jævnfør dansk og europæisk lovgivning.” Skriver Danpo.
Alternativer til strømførende bade
Der er bedre metoder med co2 der ikke stresser dyrene under ophængning, og som bedøver dem omgående. Et kritikpunkt ved bedøvelse med strømførende vandbade har i mange år været, at dyrene ikke er bedøvet – men paralyseret pga strøm. Ligeledes har der været stor diskussion om strømstyrken i de strømførende saltvandsbade. Hvis strømstyrken er for høj risikerer den at slå kyllingen ihjel – hvilket efter vores opfattelse er helt OK. da det jo egentlig er meningen med det hele. Men… Så er kyllingen ikke halal efter muslimernes opfattelse. Derfor kræver de at man skruer ned for strømstyrken i Danmark, så de er sikre på at dyrene ikke dør – før de slås ihjel?? Derfor er det en del af imamens job at kontrollere at dyrene ikke dør af strømbadet. “ Slagtningen skal ifølge loven overværes af en slagterimedarbejder for at sikre, at dyrene ikke lider overlast. På de danske slagterier er disse medarbejdere muslimer “ – Vi finder det meget betænkeligt at man i Danmark har sat personer der er modstandere af bedøvelse, til at overvåge….. netop bedøvelsesmetoden.
– Vi finder det meget betænkeligt at man i Danmark har sat personer der er modstandere af bedøvelse, til at overvåge….. netop bedøvelsesmetoden.
Hvad siger EU til vandbadet?

I EU’s forordning Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet står “ Henstillinger om udfasning af brugen af kuldioxid til aflivning af svin og af fuglevandbade til bedøvelse af fjerkræ er ikke medtaget i denne forordning, da konsekvensanalysen viste, at sådanne henstillinger i øjeblikket ikke er økonomisk bæredygtige i EU” Ovenstående viser at EU er fuldt ud klar over at bedøvelsen med vandbad burde udfases, men da det er den eneste der er halalgodkendt, vælger man at se gennem fingre med dette, og fortsætter med at bruge den.

Bedøvelse med CO2
Et argument som har været brugt mod bedøvelse med Co2 er at man ikke har erfaring med den slags bedøvelse i Danmark. Dette er ikke sandt. I mange år, har den såkaldte Chickpulp kørt rundt i landet, når udtjente æglægningshøns skal aflives. Her kommer man fjerkræ i en kasse der er påmonteret på maskinen, de bliver omgående bedøvet/slået ihjel, og fortsætter automatisk videre i maskinen til slagtning til f.eks minkfoder. Den virkelige årsag til at producenter, samt Dyrenes beskyttelse ikke med det samme klapper i hænderne over de nye bedøvelsesmetoder, er nok den, som bliver fastslået i en rapport fra teknologisk institut DMRI fra den 10. marts 2011. Her konkluderer man: El-bedøvede kyllinger genvinder bevidstheden, således at de kan stå op ca. 120 sekunder efter bedøvelsens ophør, hvorimod det ikke er alle gasbedøvede kyllinger, der genvinder bevidstheden, når alle kyllinger skal være forsvarligt bedøvede.
Det virkelige problem er måske religion? Derved kommer vi formodentligt til kernen af problemet. De nyere og bedre bedøvelsesmetoder er ikke halal, da de dræber dyret, i stedet for at bedøve dem. Derved kan metoden ikke halalgodkendes. Muslimer går meget op i at dyret er i live i slagteøjeblikket, og påstår fejlagtigt at dette er et krav for at blodet kan forlade dyret. Dialrelrapporten slår fast at afblødningen er den samme uanset om et dyr afbløder umiddelbart efter at være slået ihjel, eller om der er ved bevidsthed, eller er bedøvet.
Dyrenes Beskyttelse.
Dyrenes beskyttelse har lidt ambivalent holdning til emnet. Den bedøvelsesmetode som bruges til bedøvelse af det fjerkræ der bærer mærket “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” ønsker Dyrenes Beskyttelse også forbud imod. Desværre har Dyrenes Beskyttelse fjernet alle udtalelser fra deres dyrlæger på deres webside, som fremstod som kritiske overfor halalslagtning i Danmark, med den seneste opdatering af hjemmesiden.
Engang et respekteret mærke. Men efter at Dyrenes Beskyttelse brød deres egne regler for at tilfredsstille Dansk Supermarked og importere halalslagtet lam, slagtet efter metoder som DB ikke godkender i Danmark, har mange mistet tilliden til mærket.
“Processen er anerkendt af Dyrenes Beskyttelse “ Skriver Danpo, men andre steder siger Dyrenes Beskyttelse “ Forbyd strømbad til fjerkræ “ Dyrenes Beskyttelse siger i forbindelse med slagtning af høns, at bedøvelse med CO2 er at foretrække “Rent dyrevelfærdsmæssigt er det at foretrække, fordi det sker lige udenfor stalden. Dyrene slipper nemlig for en transport til slagteriet “ Men et andet sted kan vi citere dem for at sige “Og Dyrenes Beskyttelse har heller ikke noget at indvende, så længe de danske regler overholdes. – Det foregår på fuld forsvarlig vis. Vi er ligeglade med det religiøse aspekt” I 2015 ville Dyrenes Beskyttelse have en rapport om de nye bedøvelsesmetoder klar. Vi har rykket efter denne rapport, men har ikke fået noget konkret svar. Derfor anbefaler Dyrenes Beskyttelse stadig den forældede bedøvelsesmetode med strømførende bade.
Landbrug & Fødevarer beretter at halalslagtning udelukkende skyldes 10% af produktionen http://www.lf.dk/for-medlemmer/lf-business/2016/6/halal#.V9J5zK0pqLU
Statistikker over æg- og fjerkræproduktionen i Danmark til og med 2014. http://www.lf.dk/~/media/danskfjerkrae/aarsberetning/fr-%C3%A5rsberetning-2014–endelig.pdf?la=da
Dyrenes Beskyttelse siger at Chickpulp er at foretrække https://www.facebook.com/DyrenesBeskyttelse/posts/272177256135794
Hanegal tager afstand fra halal http://hanegal.dk/viden-om/halal/
Danpo fortæller om islamistisk afgift http://www.danpo.dk/da/om-danpo/halal
EU’s forordning Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R1099&from=DA

Shahid Mehdi imam som samarbejder med Islamisk Kulturcenter er dømt for seksuel krænkelse.

Jeg vil her endnu engang prøve at give indsigt i hvad de penge danskerne betaler i halalpenge rent faktisk bruges til.

Underviser Shahid Mehdi stadig unge? Er der taget forholdsregler for at lignende sager ikke opstår?

Det er nu et år siden at Shahid Mehdi blev dømt for at forulempe en ung kvinde. Iqra skolen blev bedt om at forklare sine tilknytninger til den kontroversielle imam og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har også bedt om udredninger for imamens rolle i Børnehuset Jasmine.
– Et år, og alligevel er sagen blevet dæmpet ned, og medierne får ingen oplysninger. Underviser Shahid Mehdi stadig unge? Er der taget forholdsregler for at lignende sager ikke opstår? Og hvorfor er der ingen der sætter spørgsmålstegn ved at den moske der inddriver halalpenge i Danmark gang efter gang er rodet ind i underlige sager, som helt klart modsiger de udmeldinger Imamerne som er tilknyttet moskeen kommer med.

Jeg kender ikke til forholdet mellem børneattester og det at fungere som imam. Men jeg ved at Folketinget den 1. juni 2012 udvidede børneattestloven, så pligten til at indhente børneattest også gælder ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast færdes blandt børn under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn. – Og herunder skulle man mene at en imam, som har med unge muslimer, hører.

Imam Shahid Mehdi er ikke imam ved moskeen på Horsebakken– den moske som står for opkrævning af langt de fleste halalafgifter i Danmark. Men Shahid Mehdi var viceskoleleder på Iqraskolen. En skole som hører under Islamisk Kulturcenter som moskeen på Horsebakken hedder. Skolen blev lukket i 2017 efter adskillige sager som strider mod loven.

Fortsætter efter billedet.

Halalmoskeen på Horsebakken som står for inddrivelse af de fleste halalafgifter i Danmark trækker tråde til den lukkede Iqra skole, hvor den dømte imam var viceskoleleder.

Shahid Mehdi har tidligere været fremme i medierne hvor han har præsenteret sig selv som Mufti. Det er dog at pynte sig med lånte fjer.
For at være mufti skal man også først have licens som imam, og Kirkeministeriet oplyser, at Shahid Mehdi ikke er blandt de 23 godkendte imamer i Danmark.

Han har også vejledt unge på siden Islamqa.dk. Her kan unge muslimer søge råd og vejledning til hvordan de skal begå sig i samfundet.

Shahid Mehdi fik i 2017 en dom for at forulempe en ung kvinde under et ophold i Malmø. Og det er denne dom jeg mener burde være skelsættende for at forbyde denne imam at have med unge mennesker at gøre.
Året før prædikede han for unge muslimer. Her var et af hans budskab at unge kvinder, der ikke er klædt korrekt ifølge islam, selv er ude om at de bliver voldtaget. At denne kommentar kom lige i kølvandet på den skrækkelige sag fra Køln, hvor flere kvinder blev forulempet offentligt af grupper af muslimer skabte en del røre… men ikke nok til at man begrænsede denne hadprædikants (et udtryk Lars Aslan(S) brugte i medierne om ham) omgang med børn og unge.

Selv om den fremtrædende imam Shahid Mehdi tidligere i år blev kendt skyldig i en sag om seksuel krænkelse af en kvinde i en park i Malmø, fortsatte han i jobbet som viceskole­leder på den muslimske friskole Iqra Privatskole på Nørrebro

Selv om den fremtrædende imam Shahid Mehdi tidligere i år blev kendt skyldig i en sag om seksuel krænkelse af en kvinde i en park i Malmø, fortsatte han i jobbet som viceskole­leder på den muslimske friskole Iqra Privatskole på Nørrebro. “På baggrund af et uanmeldt tilsynsbesøg 22. august 2016 konkluderede styrelsen, at der var tvivl om, hvorvidt skolens levede op til friskoleloven ift. ligestilling mellem kønnene.” skriver BT den 7. sep. 2017

Shahid Mehdi sad i bestyrelsen i Børnehuset.

Halalpengene fra moskeen på Horsebakken bliver tilsyneladende også kanaliseret videre til Børnehuset Jasmine. Også her spillede Shahid Mehdi en rolle – i øvrigt sammen med den magtfulde imam Khalil Jaffar, som er kendt for sin rolle i inddrivelse af halalafgifter i Danmark. Shahid Mehdi sad i bestyrelsen i Børnehuset. Går man ind på Børnehusets hjemmeside ser man et dejligt billede med 6 skønne unger, heraf 5 etniske danske – men kigger man nærmere på siden, så er alle ansatte anden etnisk oprindelse, ligesom man finder beskrivelser af fejringen af flere muslimske helligdage, men ingen billeder eller beskrivelser fra jul. Årsagen til at jeg nævner dette er at Khalil Jaffar tidligere har nævnt hvor vigtigt det er at leve sammen med danske normer og respektere danske værdier, hvis man ønsker at opholde sig i Danmark.

Jeg mangler at medierne følger op på de artikler de laver. Interesserer det slet ikke journalisterne hvad sagerne ender med? Hvorfor er der ikke politikere der stiller spørgsmålstegn ved de mange sager hvor halalmoskeen er involveret – direkte eller inddirekte?

Må kristne spise halalkød?

Må kristne spise halalkød?

I en tid hvor danske biskopper har travlt med at omfavne islamismen, og islam omvendt har travlt med at udrydde kristne kirker i de lande der er blevet overtaget af islam, er det et relevant spørgsmål.

Må kristne spise halalkød?

Desværre, som så meget andet der følger af et ønske om at fravælge halalkød, vil et bekræftende svar – “Ja” – altid blive efterfulgt af et krav om at bevise hvor i bibelen det fremgår at kristne ikke må spise halalkød.

På underlig vis stilles dette krav kun til kristne der ønsker at fravælge halalkød. Muslimer, der kræver at der skal være halalkød til rådighed uanset om det er i fængsel, på sygehuset, i børnehaven eller på en ganske almindelig restaurant, bliver aldrig mødt med spørgsmålet ”Hvor står der i koranen at muslimer skal spise halalkød” – og det er de (muslimerne) sikkert ganske tilfredse med. Der står nemlig intet sted i koranen at det kød muslimer skal indtage skal være halalslagtet. Halalslagtningen er end ikke beskrevet i koranen, så det er noget muslimer har opfundet efter tilblivelsen af deres hellige bog.

Mange af de præster som er tilhængere af islamisering med halalkød, tørklæder og muslimske helligdage til følge har sagt ”Ja” til at kristne må spise halalkød.

I et læserbrev til Teolog Margrethe Horstmann på Kristendom.dk spurgte en kristen ”Nu skal syge mennesker på Hvidovre Hospital (og andre steder) tvinges til at spise halal-slagtet oksekød. Er det tilladt for kristne? Hvis det ikke er, bør folkekirken så ikke protestere straks? ”

Margrethe Horstmann svarer ganske fornuftigt. Ifølge Markus, fremgår det at ”det, der kommer ind i et menneske udefra kan ikke gøre et menneske urent. For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen”. Dermed erklærede han (Jesus) al mad for ren” (Markusevangeliet 7, 18).

Men så prøv at læs følgende passager fra Paulus første brev til Korintherne 10. kapitel.

23 Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.
24 Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.
25 Alt, hvad der sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed uden at undersøge, om det er offerkød.
26 For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren.
27 Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er.
28 Men hvis nogen siger til jer: »Det er offerkød,« må I ikke spise det, af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld.

Så Margrethe Horstmanns svar er, at så lang tid kristne er uvidende om at det er halalkød, er det ikke et problem. Men da Hvidovre hospital kom med udmeldingen at alt deres kød er halalslagtet, så har Hvidovre Hospital faktisk selv lavet en begrænsning. Hvidovre hospital har dermed gjort kødet uspiseligt for de kristne der følger biblens budskab.

Hvidovre hospital har dermed gjort kødet uspiseligt for de kristne der følger biblens budskab.

En anden teolog Birgitte Graakjær Hjort , som tydeligvis tilhører den mere…. islamfavnende gren af Folkekirken er selvfølgelig ikke tilfreds med dette svar, og kommer derfor med hendes udlægning af sagen. Hun tolker Paulus på følgende vis: ”Dog slår han fast, at afgudsofferkøb, som er købt på for eksempel et marked, kan spises af kristne i deres eget hjem, uden at de skal gå og have skrupler ved det (1. Kor 10, 15f). Og de kristne kan også spise det, når de er gæster i f.eks. hedenske hjem.”

Hvis man foretager det, som så moderne kaldes ”Cherrypicking” i biblen, altså tager enkelte passager som falder i trit med ens agenda, og undlader dem der ikke passer, er det vigtigt at man kan påråbe sig at gøre det i god tro. Hvis man læser citatet i kursiv længere oppe i denne tekst, kan man se at den sidstnævnte folkekirkepræst, med fuldt overlæg undlader de efterfølgende vers fra Paulus for at manifestere sine påstande.

En helt tredje præst Morten Brøgger citerer sjovt nok Salman Rushdie. Efter 9/11 lavede Rushdie en liste som han opfordrede vesten at holde fast i. Han stillede selv følgende liste op: „at kysse på offentlige steder, baconsandwich, uenighed, den nyeste mode, litteratur, gavmildhed, vand, en mere ligelig fordeling af verdens ressourcer, film, musik, tankefrihed, skønhed, kærlighed.

Bemærk baconsandwichen… Brug et par sekunder på at tænke over hvorfor den er placeret på listen.

Jeg tillader mig at citere Morten Brøgger-” At indrette madlavningen i børnehaver og på hospitaler efter muslimske spiseregler, er et skridt på vejen til at opgive vores egen vestlige levevis, som er funderet på frihed, og gøre knæfald for lovreligionen islam.”

Jeg kan anbefale Morten Brøggers indlæg om emnet. Her.

Helt i den anden grøft finder vi en pensioneret rejsepræst som Leif Andersen. Han har en tolkning af nedenstående vers, som jeg selvfølgelig er lodret uenig i.

1. Korintherbrev kapitel 8:
“Hvad angår det at spise kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud. For vel er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden — der er jo så mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham. Men ikke alle har denne kundskab. Der er nogle, der spiser kødet som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Men se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald.”

Leif Andersens tolkning af ovenstående er at kristne skal undlade at spise svinekød, for derved at undgå at træde muslimerne over tæerne, og miste muligheden for at evangelisere blandt muslimer i Danmark!
Jeg tror roligt at man kan tillade sig at sige at Leif Andersens teori for længst er blevet modbevist af udviklingen i tidligere kristne lande i Mellemøsten som Libanon m.fl.

Nogle vil påstå at Allah ikke er en afgud, men et forvrænget billede af Abraham

Nogle vil påstå at Allah ikke er en afgud, men et forvrænget billede af Abraham, og at det derfor er foreneligt med bibelen at kristne spiser halalkød. Her synes jeg at den enkelte skal gøre op med sig selv om han/hun mener at koranens budskab er foreneligt med det kristne budskab. Et interessant spørgsmål som er meget omfattende og nok vil bevæge sig lidt for langt væk fra emnet i dette indlæg.

Apostlenes Gerninger kapitel 15 vers 28-29 siger; For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige, at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret.
– I nogle udgaver af bibelen er udtrykket ”kød der ofres til afguder,” udskiftet med ”besmittelse med afguder ” Om det be- eller afkræfter mine påstande vil jeg lade være op til den enkeltes tolkning.

Mange citerer Markus evangeliet 7. 18: Og han sagde til dem: »Så er da også I uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent?

Men læser man de forgående vers lægger Markus faktisk en del op til tolkningen:

14 Og han kaldte atter skaren til sig og sagde: »Hør mig, alle sammen, og forstå: 15 Der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. 16 Har nogen ører at høre med, skal han høre!«

I Paulus første brev til Korintherne 10. Kapitel vers 24 siger Paulus: ”Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre”

Med den afslutning vil jeg lade det være op til den enkelte at tolke ordene ”Bedste for andre” Mener du at halalkødets udbredelse er det bedste for andre, for alle? Mener du, at det at følge islams 5 søjler er det bedste for alle?

Vil man læse Paulus førstebrev til Korintherne 10. Kapitel i helhed, anbefaler jeg Bibelenonline.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for Dansk Folkeparti i Odense og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.