Halalpenge i Danmark 4- Regnskabernes hemmelighed

Indtægten fra halalafgifter til IKC er momsfri, skattefri og fritaget for regnskabspligt.
Altså er halalorganisationerne, som udskriver tusindvis af fakturaer i Danmark regnskabsmæssigt sidestillet med en spejderforening.

Tidligere har jeg skrevet om imamernes rolle i halalmoskeen, og om de paralleller til terror som bl.a. PET drager. I dette indlæg prøver jeg at kigge på de halalindtægter som moskeen har nærmest har monopol på.

Flere har undret sig over at indtægterne til IKC er så uigennemskuelige. Netop derfor stillede Lise Bech fra DF i 2016 følgende spørgsmål:
Besvarelse af spørgsmål 771 alm. del stillet af udvalget den 14. april 2016 efter ønske fra Lise Bech (DF)

Spørgsmål:

Kan ministeren oplyse om regnskaberne for Islamisk Kulturcenter er offentlig tilgængelige.

Svar:

Islamisk Kulturcenter er registreret som en frivillig forening i CVR-registeret.

Frivillige foreninger har, i henhold til årsregnskabsloven, ikke regnskabspligt.

Islamisk Kulturcenter har således ikke indberettet årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, og foreningens årsrapporter er således ikke offentlig tilgængelige

(Erhvervsminister Esben Lunde Larsen)

Hertil skal tilføjes at med godkendelse som trossamfund fritages moskeen også for ejendomsskat. “Nej tak til halalkød” har tidligere spurgt fødevarestyrelsen om muligheden for at få oplyst størrelsen på halalafgifterne der strømmer til IKC. Fødevarestyrelsen svarer:

Virksomhedernes omkostninger til halal-godkendelse og certifikater er fastsat efter aftale mellem de enkelte sektorer og de certifikatudstedende organisationer og betragtes som et internt virksomhedsanliggende på lige fod med de omkostninger, virksomhederne påføres for at opfylde øvrige kundekrav såvel som andre landes importkrav. På den baggrund ønsker virksomhederne af konkurrencehensyn ikke at offentliggøre en sådan prisaftale”
Konkluderer Fødevarestyrelsen i en mail i 2014

Ulogisk fritagelse

Ovenstående står lidt i kontrast til de kravCenter for Frivilligt Socialt Arbejde” stiller som regel for de foreninger der ønsker skattefritagelse.

Skattefritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning – dvs. at foreningen ikke må sælge en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges til hos en privat udbyder.

Hvordan kan det halalafgifternes størrelse i Danmark være hemmelige, når der som formålsbeskrivelse for at tillade en forening der er fritaget for årsregnskabspligt og moms står at denne forening ikke må gå i konkurrence mod virksomheder?

Imamen opretter firmaer med samme formål som IKC

På SKATs hjemmeside kan man læse: Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ikke som almennyttige.

Det kan så undre, at imamen som er leder af den moske i Danmark som inddriver halalafgifter, opretter selskaber med samme formål.

Khalil Jaffar har oprettet flere anpartsselskaber som tilsyneladende skulle udøve den samme gerning som det troscenter han leder. Han har blandt andet oprettet Halal Monitoring Food Counsel ApS med cvr. nr. 36692006. Selskabet ophørte sin aktivitet 2015-07-09, og eksisterede dermed kun i tre måneder og syvogtyve dage. Hvad formålet med denne korte eksistens kan jeg ikke svare på.

Firmaet var stiftet med følgende formål:
Selskabets formål er at drive opsyn, rådgivning og udøve kontrol af danske som udenlandske slagterier med håndtering af Halal slagtning af dyr samt enhver i denne forbindelse hermed stående virksomhed.

– Altså nøjagtigt de samme ting som halalmoskeen i dag modtager skatte- og momsfri betaling for.
Ovenstående firma blev i øvrigt oprettet umiddelbart efter at Imamen nedlagde et tilsvarende firma, hvor han også var ejer og administrerende direktør. Det firma hed Ubai Holding ApS (Cvr.nr, 36687916 ).

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DF og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Halalpenge i Danmark 3 – Den eneste rigtige imam.

I de sidste indlæg var jeg lidt inde på de imamer der tidligere har påvirket muslimerne fra Halalmoskeen på Horsebakken. Den nuværende (- 2017) imam Khalil Jaffar Mushib er en af Danmarks mest anerkendte imamer. Han er den eneste danske imam der er anerkendt som Imam af blandt andet Saudi Arabien, og den arabiske liga, og han betegnes ofte som ”Danmarks eneste rigtige imam”

Khalil Jaffar Mushib kom til Danmark i 2001. Jaffar er ikke flygtning, som størstedelen af hans irakiske landsmænd i Danmark. Han er kommet til Danmark med det formål at arbejde som imam.

Jaffar er kommet med kontroversielle udtalelser om hans landsmænds fremtid i Danmark:

»Hvis jeg var medlem af den danske regering, ville jeg ikke give irakerne en chance for at opholde sig længere i Danmark. Irakerne kom til Danmark som flygtninge, fordi de led under det tidligere styre i Irak. Men nu er alt anderledes. Det gamle styre er faldet og når situationen er afklaret er der ingen grund til at blive i Danmark. Vi skal sige tak til det danske folk og til regeringen, fordi de har hjulpet og vist irakerne gæstfrihed. De skal sige tak for alting og tage hjem til deres familer i Irak,« siger imamen.

Imamen er også kommet med udtalelser der viser at han respekterer Danmark, og de danske love:

»Som muslimer skal vi respektere det danske samfund – være ærlige, ikke forråde og snyde. De fire ting er vigtige for muslimer. Du skal ikke gøre noget, der er dårligt for det danske samfund.«

Han har tidligere i BT udtalt:

»Jeg holder af danskerne, og enkelte muslimer skal ikke ødelægge det forhold,« siger han

»Nu skal være slut med udtalelser, som at kvinder uden tørklæde selv er ude om voldtægt og gør samfundet beskidt i de danske medier«

Men mener han det nu også?

På Islamisk Kulturcenters hjemmeside iqraicc.dk, som Jaffar var ansvarlig for, kunne man følge den berygtede islamistiske imam Zakir Naik. Zakir Naik holder forelæsninger, som deles på Youtube. Man kan blandt andet høre ham forklare, at kristne kirker skal forbydes i muslimske lande. Jaffar nedlagde hjemmesiden da det kom frem i offentligheden at IKC’s egen webside arbejdede imod demokrati, ligestilling og religionsfrihed. IKC har tilsyneladende ikke oprettet en hjemmeside igen.

Khalil Jaffar Mushibs familie.

Man kunne jo formode at en moderne imam, med et respektfuldt forhold til det danske samfund, videregav den tolerante og respektfulde opfattelse af Danmark til hans børn. Men det er bestemt ikke tilfældet. Jaffar medbragte kone og fire børn da han kom til Danmark.

Suhaib Jaffars var Jaffars ældste søn. Han havde mange domme for alverdens kriminalitet bag sig, da han, og to konvertitter i 2015 blev likvideret i en lejlighed på Frederiksberg. Han var tilsyneladende en del af den kriminelle gruppering ”Holdet” som var i åben krig mod rockergrupperne. Suhaib Jaffar kom tidligere i medierne for udtalelser om at de mange ildspåsættelser der skete mod biler i 2015 var politiets skyld, da de var for hårdhændede mod unge indvandrere – en påstand som sætter en direkte parallel mellem de mange ildspåsættelser og indvandrermiljøet.

Han blev i 2013 idømt 8 års fængsel og en betinget udvisning, for at tæve en ung pædagogstuderende til døde på stisystemet i Vollsmose.

Lillebroderen Osama Jaffar har også en lang kriminel løbebane. Han blev i 2013 idømt 8 års fængsel og en betinget udvisning, for at tæve en ung pædagogstuderende til døde på stisystemet i Vollsmose. Årsagen til at udvisningen blev gjort betinget, var bl.a. at han påstod at han havde glemt sig modersmål, og derfor ikke kunne tale arabisk – en påstand mange stiller spørgsmålstegn ved, da han kom til Danmark som 6 årig, og hans fars primære sprog stadig er arabisk. Man kan da også se at mange af hans venner på hans facebookside skriver hilsner på arabisk til ham.

Relationer til terrormistænkte.

Ligesom terrorsagen fra 2005, som jeg har skrevet om tidligere, hvor man kunne drage paralleller mellem danske terrorsigtede og halalmoskeen på Horsebakken, kan TV2 i 2016, i terrorsagen hvor 9 unge mænd er sigtet for at lade sig hverve til Islamisk stat, berette at en 20-årig danske islamist, som er fængslet ”in absentia” ifølge flere kilder, har nære bånd til Khalil Jaffar Mushib.

Moskeerne bag sløret.

Mange husker den serie af udsendelser som TV2 filmede med skjult kamera i muslimske miljøer flere steder i Danmark. Udsendelsen afslørede danske muslimer som rådgav i stening, snyd med offentlige midler, afstrafning af ulydige kvinder og meget mere.
På trods af videobeviserne trådte Khalil Jaffar frem, og kaldte muslimer i Danmark til samråd. Et møde hvor pressen selvfølgelig ikke var velkommen. Han brugte således Halalmoskeen og dens navn i kampen for at retfærdiggøre de udtalelser og handlinger, som videooptagelser der chokerede Danmark viste. Imamerne tog IKKE afstand fra optagelserne, men prøvede i stedet at beskylde TV2 for at manipulere med udtalelserne. En beskyldning som TV2 efterfølgende har afvist på alle punkter.

Hvorfor stiller den danske regering ikke krav til en moske der står i en så central position som halalmoskeen på Horsebakken gør? En moske som står for inddragelse af halalindtægter burde fremstå lydefri, og der burde på ingen måde kunne drages paralleller med denne moske og terror.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for De LokalNationle og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Halalpenge i Danmark 2. – Forbindelse til terror?

I det tidligere indlæg var jeg været inde på de trusler moskeen på Horsebakken er kommet med, både mod andre mere moderate muslimer, men også mod de vantro, da Imam Farouk Sultan var leder af halalmoskeen. I dette indlæg vil jeg prøve at belyse en af de andre imamer der har præget både unge og voksne muslimer, i den moske i Danmark som har retten til at indkassere halalafgifter fra virksomheder som Danpo, Danish Crown, Arla og mange, mange flere.

»Det er en af risiciene ved at være imam. Man kan aldrig gardere sig mod, at en, der har deltaget i ens foredrag, får nogle skøre tanker senere hen«

Abu Ahmed.
Abu Ahmed underviste frem til foråret 2005 en studiegruppe på 50-60 unge i Taiba-moskeen, hvor han angiveligt forsvarede bl.a. Al-Qaedas terrorisme. Da de fire tiltalte i Glostrup-sagen blev anholdt i efteråret 2005 mistænkt for terrorisme, udtalte Abu Ahmed:»Det er en af risiciene ved at være imam. Man kan aldrig gardere sig mod, at en, der har deltaget i ens foredrag, får nogle skøre tanker senere hen. Men jeg tror ikke, at de her drenge vil gøre sådan noget. De er for unge til at kunne tænke i de baner.«
(Kilde Berlingske 6. januar 2007)

Han blev efterfølgende smidt ud af Taiba-moskeen, der var træt af balladen omkring ham. Ingen andre moskeer i København ville tilsyneladende ligge lokaler til hans undervisning.

Studiekredsen af unge muslimer fra halalmoskeen oprettede en hjemmeside – tawhid.dk, som åbent opfordrede til hellig krig og støttede terrorangreb.

Halalmoskeen inviterede den rabiate imam ind.
Moskeen på Horsebakken kontaktede Abu Ahmed og tilbød ham at han kunne prædike og undervise hos dem. Abu Ahmed begyndte at prædike i moskeen på Horsebakken. Han var på rekordtid blevet en stjerne blandt det, som Politiets Efterretningstjeneste, PET, dengang kaldte vækstlaget blandt danske jihadister. Hver torsdag holdt han koranlæsning og hver lørdag eftermiddag underviste han i koranfortolkning. Lørdag efter lørdag mødte 100 unge op for at høre hans tolkning af islam. Studiekredsen af unge muslimer fra halalmoskeen oprettede en hjemmeside – tawhid.dk, som åbent opfordrede til hellig krig og støttede terrorangreb.

Først da politiet/PET tog fat i ledelsen i moskeen på Horsebakken afbrød moskeen samarbejdet med den radikale imam.
(Kilde Jyllandsposten 19. december 2015)

Ahmed sættes i forbindelse med planlægning af terror.
Otte danske muslimer sidder fængslet i Danmark og Bosnien på mistanker om at planlægge terrorangreb. Alle har de fået undervisning af samme imam. Det skriver Politiken. Imamen har navnet Abu Ahmed, og han underviste indtil i sommer unge i Isla­misk Kulturcenter i København – en undervisning, centret har standset.” (Kilde TV2.dk 6. november 2005)

Abu Ahmed opfordrer unge til at drage i hellig krig.
Senere prædiker den rabiate muslim fra Quba-moskeen på Amager. Her opfordrer hans åbenlyst unge muslimer til at drage i hellig krig i det borgerkrigshærgede Syrien.
De politiske reaktioner er stærke, efter at Jyllands-Posten har beskrevet, hvordan imamen Abu Ahmed fra Quba-moskeen på Amager opfordrer unge muslimer til at drage i hellig krig i det borgerkrigshærgede Syrien.
(Kilde JV. 1. marts 2013)

Abu Ahmed fortsætter sit virke i Grimshøjmoskeen.
Egentlig har dette intet med halalafgifter eller moskeen på Horsebakken at gøre, men det siger en del om den imam der har undervist hundredvis af unge i en moske som modtager halalafgifter i Danmark.

Denne imam har prædiket fra halalmoskeen. En moske som modtager danske halalpenge. Moskeen har sikret ham en stor rækkevidde blandt muslimer. Er det acceptabelt at de penge danskere betaler til halalgodkendelser af dansk kød bliver forvaltet sådan? Dansk kød som ikke engang bliver mærket som halalslagtet, så danskerne kunne fravælge.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DLN og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Halalpenge i Danmark 1.

Halalpenge i Danmark.
– Halalmoskeen på Horsebakken
Skrevet af Byrådsmedlem Christel Gall

Indlægget her bliver lidt omfattende, og bliver derfor delt op i flere bidder. Indlægget er lavet i samarbejde med “Nej tak til halalkød” som har en imponerende mængde links og rapporter om emnet.

De næste uger prøver jeg at følge emnet om med indlæg om terrorstøtte, svindel med offentlige midler, Fødevarestyrelsens opbakning til halalafgifter, halalregnskabernes hemmeligheder m.m.

IKC på Horsebakken.

I Danmark er det primært Islamisk Kulturcenter (IKC) på Horsebakken, der inddriver penge for halalslagtning i Danmark og nabolandene. Moskeen er fritaget for at aflægge regnskab, og fritaget for at betale moms. IKC nægter at oplyse hvor stor indtjeningen på halalafgifter er, og dermed selvsagt også hvad organisationen bruger pengene på. Ved forespørgsel til Fødevareministeriet om størrelsen på halalafgifter i Danmark, svarer fødevarestyrelsen:

Virksomhedernes omkostninger til halal-godkendelse og certifikater er fastsat efter aftale mellem de enkelte sektorer og de certifikatudstedende organisationer og betragtes som et internt virksomhedsanliggende på lige fod med de omkostninger, virksomhederne påføres for at opfylde øvrige kundekrav såvel som andre landes importkrav. På den baggrund ønsker virksomhederne af konkurrencehensyn ikke at offentliggøre en sådan prisaftale”

På Danpos hjemmeside kan man læse: “Kulturcenteret (Islamisk Kulturcenter. Red.) driver kirke med almindelige kirkelige handlinger, deltager i danske og tværkulturelle arrangementer og fungerer som besøgscenter for skoler og lignende.”

– Mon du er enig i denne fremstilling, når du kommer gennem det efterfølgende.

Halalmoskeen på Horsebakken.

Moskeen på Horsebakken er oprettet med støtte fra den tidligere Libyske leder Gadaffi. Dette har aldrig været nogen hemmelighed, alligevel er der ingen der har stillet spørgsmålstegn ved årsagen til oprettelsen af moskeen. Det kan undre lidt, når man tænker på at det var Gaddafi der udtalte følgende: “ Islam vil overtage magten i Europa inden for få årtier. Vi har fået 50 millioner muslimer ind i Europa. Alle tegn påviser, at Allah vil give muslimerne i Europa sejr, måske endog uden sværd, geværer og nye erobringer. Vi forvandler Europa til et muslimsk kontinent inden for få årtier. Europa er i knibe. De bør acceptere, at blive et muslimsk land inden for en kort årrække, eller erklære muslimerne krig. Hvis Tyrkiet bliver optaget i EU, får Europa yderligere 50 millioner muslimer. Mohammed har besejret alle andre religioner. Hvis Jesus var i live da Mohammed blev sendt, ville han have fulgt profeten. Alle mennesker skal være muslimer.”

(Dette var Libyens leder Muamar Gadaffis skelsættende tale til hele mellemøsten på TV-kanalen AL-JAZEERA den 10 – 4 – 2006 – talen kan også findes på Youtube)

Libyens indflydelse på danske halalpenge

Libyen har haft den største indflydelse på islamisk kulturcenter. Siden begyndelsen af 1970erne, tegnede islamisk kulturcenter de danske muslimer på en relativ moderat måde. Kulturcenteret var på det nærmest muslimernes udstillingsvindue overfor det officielle Danmark.

I dag har kulturcenteret ikke mere eneret på halal-certifikater, og flere langt mere radikale grupper bl.a. Ahmed Abulaban, som leder af araberne og somalierne, samt Minhaj ul-Quran, blander sig i dag i kampen om halalpengene. Dette mere rabiate billede skyldes øget tilvandring af netop disse befolkningsgrupper. Gruppen Danish Halal, har endda slået sig sammen med jødiske interessegrupper for at få genindført slagtning uden bedøvelse i Danmark. Disse grupper er ikke medtaget i dette indlæg.

Halalmoskeen forsvarer henrettelsen af en uskyldig femårig dreng.

Lad os prøve at gå tilbage til 1999. Det var kun to år tidligere at IKC forbød halalslagtning med boltpistol og accepterede at bedøve kreaturer før slagtning med den noget mere usikre bedøvelse ”cash-knocker” og de kunne dermed fastholde deres position med monopol på halalindtægterne. Dengang var det Imam Farouk Sultan der var den ledende imam på Horsebakken.

En sag fra Pakistan optog vesten. I Pakistan havde man indført dødsstraf til dem der kritiserede Profeten. En femårig dreng, der skulle have skrevet blasfemiske fraser på en væg, var dømt til døden på trods af at den kristne femårige dreng slet ikke kunne skrive. Dette fik den Pakistansk/ danske nyhedsstation Lahore til at kritisere Pakistans lov. Under en fredagsprædiken på Horsebakken – halalmoskeen, tordnede imamen mod nyhedsstationen “ Bed om tilgivelse eller risikér at blive dræbt og brændt foran forsamlingen. Samtidig opfordrede imamen under bønnen sin menighed til at brænde og boykotte avisen, og for at lægge vægt bag sine ord lod imamen sine ophidsede tilhængere afbrænde eksemplarer af Lahore foran forsamlingen.

Det var som scener fra “fatwaen” mod den dødsdømte forfatter Salman Rushdie” To dage senere blev de samme dødstrusler udspredt i radioprogrammet, Aap ki Awaz, der sendte en båndoptagelse fra moskeen. Programmet hørte under urdu-redaktionen på Radio Storkøbenhavn, der ejes af LO.

(Kilde BT 5. juni 2000)

En dødsdom over barnet blev rost i radio Vesterbro og der blev opildnet til gennemførelse af blasfemidrab.

At danske fremtrædende muslimer havde lidt forskellige holdninger til ovenstående, forbavser nok ikke nogen. Trusler får kritikken til at forstumme. Truslerne fik selvfølgelig redaktøren der havde kritiseret dødsdommene til at gå i offentligheden og sige at det var ham der havde misforstået islam, og at han beklagede meget,

Digter blev truet til at kalde digtsamling tilbage.

Der var en tilsvarende sag med en ung muslimsk digter: En herboende pakistansk digter samlede en række anerkendte muslimske digte i en bog, krydret med egne og andre herboende poeters værker. Bogen blev indstillet til en pris i Pakistan, men imamen fra Horsebakken så sig gal på værket og truede digteren til at trække bogen tilbage og give en offentlig undskyldning.

(Kilde BT 5. juni 2000)

Guide for Taliban

Mest opsigtsvækkende er dog, at Farooq fungerede som guide, da viceudenrigsministeren for det brutale afghanske Taleban-styre, Moulvi Abdul Rahman Zahid, senere på året kom på besøg. Også her blev der fra prædikestolen affyret salver af dødstrusler og hån mod både danskere og de afghanere og pakistanere, der var flygtet fra undertrykkelse i hjemlandet.

»De lever som intellektuelle, nybarberede med slips og jakkesæt – de vil være vores mål. Vi vil skære halsen over på dem,« lød truslen fra den prominente gæst Moulvi Abdul Rahman Zahid.

Forinden havde Farooq budt ham velkommen med ordene: »Byd vores ærefulde gæst velkommen. Lyt godt efter og handl derefter. Skuf ikke vores gæst,« lød hans anbefaling til forsamlingen. Og gæsten overbragte ikke blot trusler mod folk, der var flygtet, men også mod det Danmark, han besøgte: »Dette er et land af ikke-troende, og de forsvarer altid andre ikke-troende i demokratiets og de såkaldte reformers navn. De afviser os fra Taleban, og de respekterer ikke vores menneskerettigheder. I virkeligheden modarbejder de vores anstrengelser for at indføre sharia (det islamiske lov-kodeks, red.) – vi vil ikke lade dem få succes,« sagde Moulvi Abdul Rahman Zahid.

I alt var han fem dage i Danmark, hvor han udover talen i moskeen spredte sit fjendtlige budskab over for eksil-afghanerne ved private møder og i små forsamlinger. På disse besøg blev han fulgt rundt og præsenteret af Sultan Farooq.
(Kilde BT onsdag den 5. aug. 2000 )

Ovenstående er det som danskere uvidende støtter op om ved at købe halalkød- kød som oftest ikke er mærket med halalmærker, så derfor har danskerne ingen mulighed for at undgå dette.

Udover kød, er virksomheder som producerer mælk, morgenmadsprodukter, medicin, sæbe, creme, enzymer…. – Ja, selv virksomheder der producerer vand på flaske er halalcertificeret. Og hvert enkelt produkt er pålagt halalafgift.

Mit navn er Christel Gall
Jeg er Byrådsmedlem i Odense for DLN og har været aktiv i debatten om halalkød i mange år.

Fødevarestyrelsen taler med to tunger

Skrevet af Christel Gall (DF)

Vi har ofte følelsen af at staten, og herunder selvfølgelig fødevareorganisationer og Fødevarestyrelsen, arbejder for udbredelsen af halalslagtning i Danmark. Læs nedenstående og døm selv.

 

Christel Gall (DF) har stillet følgende spørgsmål til Fødevarestyrelsen:
Jeg har et spørgsmål vedrørende mærkningen ”Halalslagtet kød” I skriver i et tidligere brev at det er tilladt at bruge mærkningen ”Halalslagtet kød” uden at være registreret ved en halalorganisation, I skriver samtidig at det er et krav at den person der foretager slagtningen, skal være ”en godkendt person til at foretage halal-slagtning” Senere i samme brev skriver I at ”den godkendte halalslagter….” Jeg vil gerne høre om kriterierne for at blive en godkendt halalslagter.
1. Skal han være sunni- eller shiamuslim?

2. Skal han være tilknyttet en bestemt moske?
3. Er det et krav at han er muslim?
4. Findes der på uddannelsesstederne en deluddannelse, hvor man også lærer denne form for slagtning er derved får en godkendelse?
Jeg læser i Koranen at kødet er godkendt hvis det er slagtet af en muslim, eller en af ”Bogens folk” som jo omfatter Kristne og Jøder.

Tak for Jeres tålmodighed med mig.

Svaret fra Fødevarestyrelsen lyder:
Kære Christel Gall
Tak for din henvendelse. Du kan se reglerne for rituel slagtning her:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rituel-slagtning.aspx


Mærkningsreglerne for fødevarer er reguleret på EU-plan, og medlemsstaterne har i fællesskab besluttet, hvilke oplysninger der skal være obligatoriske på en fødevare, som markedsføres indenfor EU. Mærkning af kød med slagtemetode er ikke en af de obligatoriske oplysninger, men man kan som producent frivilligt vælge at mærke med slagtemetode.

Vi har ikke kendskab til, hvilke krav der er fra religiøs side til at blive godkendt som halalslagter, men fokuserer på slagtemetoden.

 

Med venlig hilsen
Solveig Wetlesen
Kunderådgiver l Kommunikation & Kunder

Christel Gall har efterfølgende uddybet spørgsmålet yderligere, da det ikke helt hænger sammen med andre steder hvor Fødevarestyrelsen nævner at en halalslagtning skal være udført af en godkendt halalslagter. Det er denne formulering der undrer os. Bemærk den linje der er fremhævet i svaret fra Fødevarestyrelsen. Lad os prøve at kigge på et tidligere svar fra samme kunderådgiver (Svaret er fra før den nye lov der forbyder slagtning uden bedøvelse trådte i kraft):

Kære XXXXXX
Sålænge der er tale om religiøse slagtninger, der ikke kræver at dyret aflives uden forudgående bedøvelse, kan disse foretages uden at der fra myndigheds side skal foretages særlig godkendelse eller kontrol heraf. Altså eks. muslimsk slagteritus, der kan foretages med forudgående bedøvelse med de metoder, der er tilladt i henhold til dansk lovgivning (
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2649).

Der er i regelsættet ikke krav om at disse slagtninger skal mærkes særskilt. Derfor såfremt virksomheden mærker med dette som en anprisning af varen, skal denne anprisning være dokumenterert.

Det er altså anprisningen ved mærkningen,der kontrolleres og ikke selve slagtemetoden.. Der er således ikke tale om at FVST godkender halalmærket, men FVST kontrollerer anvendelsen af mærket som en anprisning af varen..

 

Der kræves ikke særskilt tilladelse til religiøse slagtninger,eks. halalslagtning, sålænge disse slagtninger foregår med forudgående forbedøvelse i henhold til de gældende regler.Derfor har FVST ikke oversigter over hvilke slagterier,,der foretager en sådan religiøs slagtning. Oplysninger herom kan formentlig fås ved henvendelse til de respektive trossamfund.

 

Venlig hilsen
Solveig Wetlesen
Kunderådgivningen
Man kan vist uden at overdrive påstå at Fødevarestyrelsen modsiger sig selv.
Samme Solveig Wetlesen fra Kunderådgivningen har heller ikke problemer med at omgå sandheden lemfældigt “i sagens tjeneste”. I ovenstående mail skriver hun “Der er i regelsættet ikke krav om at disse slagtninger skal mærkes særskilt.”, men i en mail til et andet medlem på siden svarer hun:
Kære XXXX
Hvis kødet er rituelt slagtet, vil det være mærket. Da alle dyr i Danmark skal bedøves, foregår det rituelle ved, at der bedes bønner. Du kan undgå kødet ved at se efter mærkningen.
Venlig hilsen
Solveig Wetlesen
Kunderådgivningen

Fakta om halalkød

Debatten om halalkød har bølget frem og tilbage i mange år. Slagterier og fødevare-organisationer har gentagne gange påstået at der intet galt er med dansk halalkød. Budskabet fra Landbrug & Fødevarer, slagteriorganisationerne og Dyrenes beskyttelse havde virket mere oprigtigt, hvis det ikke havde været omgærdet af en del hemmeligheder og at flere lovændringer har været nødvendige, for at ændre de procedurer som organisationerne ellers i mange år havde påstået var helt problemfri.

Vi prøver at gå emnet igennem i detaljer, med links til at underbyggede de forskellige sider af emnet. Vi holder os til halalslagtet kød, da det jo siden 2014 har været forbudt at foretage den jødiske schæchtning i Danmark. Men vi vil gerne understrege, at vi arbejder på at afdække hvor stor en del af importeret kød i danske kølediske, der stammer fra den del af kreaturer der er schæchtet, men hvor kødet ikke er kosher.

Slagtemetode.


Her bliver vi først nødt til at dele dette afsnit op i to. I Danmark halalslagter man med en slags bedøvelse før halssnittet – kaldet semihalalslagtning, men meget af det importerede kød er slagtet helt uden bedøvelse. Det kalder vi ægte halalslagtning.
Det er hævet over enhver tvivl, at slagtning uden bedøvelse er dyremishandling. Også selv om imamer prædiker andet.
Ægte halalslagtning.
Det er hævet over enhver tvivl, at slagtning uden bedøvelse er dyremishandling. Også selv om imamer prædiker andet. De rapporter muslimer påstår at have, som skulle retfærdiggøre slagtning uden bedøvelse, er blevet afvist flere gange af moderne veterinærer, senest af Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Slagtning helt uden bedøvelse, uanset om man kalder det halal eller schæchtning er heldigvis forbudt i Danmark nu. Men rigtigt mange forbrugere er ikke klar over, at det kød man finder i køledisken kan være slagtet på denne barbariske måde. Her taler vi ikke kun om kød fra Sydafrika, eller Sydamerika. Kød fra England og mange andre europæiske lande slagtes også helt uden bedøvelse, og dette kød er oftest ikke mærket med at det er halalslagtet. Muslimske og Jødiske organisationer ønsker at vi genindfører denne barbariske slagtemetode. Så ved at købe det danske semihalalslagtede kød, støtter du inddirekte de organisationer der arbejder på at genindføre halalslagtning uden bedøvelse i Danmark.
Ved at købe det danske semihalalslagtede kød, støtter du inddirekte de organisationer der arbejder på at genindføre halalslagtning uden bedøvelse i Danmark.
Semihalal (Dansk halal)

Danske fødevareproducenter, har sammen med fødevareorganisationerne i mange år sagt, at der absolut intet problem var med halalslagtning i Danmark. Vi har i mange år gjort opmærksom på at der er store problemer med semihalalslagtning, især pga. den metode man bedøver kreaturer på. Vi har lavet en note om emnet tidligere. Bedøvelsesmetoden har alt for stor fejlmargen, som den veterinære rapport fra EU også slog fast. For mange dyr vågnede op under selve slagtningen og nogle halalslagterier brugte cashknockeren gentagne gang på samme dyr, med store lidelser for dyrene til følge. Selv om de ovennævnte organisationer påstod at alt var i skønneste orden, ændrede man alligevel Bekendtgørelsen om slagtning og aflivning af dyr. Man valgte endda at gå baglæns i forhold til dyrevelfærd. Hvor man hidtil har haft den holdning at man skal undgå at fiksere dyr i forbindelse med slagtning, er det nu et krav for at halalslagte at dyrene fikseres. Så argumentet med at man fravælger halalslagtet kød af hensyn til dyrevelfærd, er stadigt validt – Om ikke andet, skal man jo være opmærksom på at hvis man køber dansk halalkød, støtter man op om en organisation der arbejder på at indføre den ægte halal i Danmark, og så kan man vel næppe påstå at man har tænker på dyrevelfærd.

Fjerkræ
Kyllinger semihalalslagtes også i Danmark. Slagterierne og fødevareorganisationerne vil gerne have os til at tro, at alt fjerkræ stort set er halalslagtet i Danmark. Sandheden er en anden. Flere og flere kyllinger i Danmark er ikke halalslagtet. Desuden er Danmarks eksport af halalslagtede kyllinger faldet, mens importen af ikke-halalslagtede kyllinger er steget.
Også her melder fødevareorganisationer og slagterier ud, at der absolut ingen problemer er i denne slagtemetode. Sandheden er dog en anden. Halalorganisationernes krav om bedøvelsesmetoder fastholder den danske fjerkræproduktion i forældede bedøvelsesmetoder. Det er samtidig lidt underholdende at læse på Islamisk Kulturcenters facebookside, at mange muslimer slet ikke anerkender den danske semihalalslagtning som værende halal.
Halalorganisationernes krav om bedøvelsesmetoder fastholder den danske fjerkræproduktion i forældede bedøvelsesmetoder.
Halalgebyrer.
Det er nok det mest uigennemskuelige emne i denne debat. Alene det, at halal-organisationerne er fritaget for at aflægge regnskab og betale moms og skat virker underligt på alle andre der driver forretning i Danmark. Vi spurgte den tidligere Fødevareminister om halalgebyrernes størrelse. Han sendte spørgsmålet videre til Fødevarestyrelsen, som efter en del overvejen, meddelte os, at beløbet var hemmeligt “af konkurrencehensyn” De beløb som firmaer oplyser er lidt flydende. Rose fortæller at de, alt inkl. ikke betaler mere end en krone pr. ton kyllingekød. Danpo og Danish Crown er stort set enige om at de bruger ca. 100.000 kr om året, men ønsker dog ikke at uddybe eller dokumentere dette yderligere. Hvorimod Hanegal oplyser at de halalkrav de blev mødt med, var alt for høje til dem, og at Hanegal derfor afviste halalorganisationerne: “ Dette certifikat koster penge og beløbene kan være meget store, men er forskellige fra organisation til organisation og fra land til land. Det fjerkræ slagteri som Hanegal samarbejder med vedr. kyllingekød er blevet mødt med meget høje krav til betaling af halal-certifikat. Desuden ønsker den muslimske organisation, at der skal forefindes særskilte certifikater på de enkelte udskæringer. Det ønsker Hanegal ikke at betale for” Meddeler Hanegal på deres hjemmeside.
Billedet er manipuleret. Men som teksten siger kan man forvente at de 90% der ikke er økologiske, alle er halalslagtet.
Det religiøse aspekt.
Du kan se en uddybning af emnet her.
Om kristne bør spise halalkød er en debat som virkelig kan få sindene i kog. En præst har i et læserbrev uddybet hvorfor kristne ikke bør spise halalkød. Men andre præster har sagt at det må vi godt spise. Debatten er lidt underlig. Man vil til enhver tid respektere en muslims ønske om at fravælge svinekød – uden diskussion. Men hvis en kristen hævder at det er imod hans overbevisning at spise halalkød/offerkød skal hans holdning straks debatteres. Hvorfor ikke bare respektere at der er kristne, sikher og andre der ikke spiser halalkød? Andre henviser til Grundloven: § 68 Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen. ….Og mener derfor at halalafgifter strider mod grundloven, da meget af det kød man spiser er halalslagtet uden at det er mærket, og man derved ikke kan undgå at betale halalafgifter.
For sandheden, som man ellers har prøvet at skjule i mange år, er, at rituelt slagtet kød er forurenet.
Risiko for forurenet kød.
“At der er bedt en bøn over det, forurener jo ikke kødet. «, siger Flemming Thune-Stephensen, chefkonsulent og dyrelæge i Landbrug og Fødevarer” Man kunne formode at der er tale om en intern joke, når en repræsentant for Landbrug & Fødevarer, som samtidig er uddannet dyrlæge udtaler dette. For sandheden, som man ellers har prøvet at skjule i mange år, er, at rituelt slagtet kød er forurenet. Slagtemetoden er så dårlig at man må skære kød fra, pga. faren for kontaminering og sende det fraskårne til destruktion. Dette har Landbrug & Fødevarer indrømmet. Landbrug & Fødevarer ønskede en åben debat om emnet, men da vi prøvede at afkræve dem svar for det afskårne kød, valgte de at undlade at svare. I forordning 853 fra EU bliver det slået fast, at slagtning med tværlagt halssnit er forbudt på grund af faren for kontaminering af kødet – medmindre man kalder det halalslagtning/rituel slagtning